Marie Stender (næstforperson)

Marie Stender

Marie Stender (næstforperson)

Seniorforsker, 
BUILD, AAU København

Valgt af repræsentantskabet
2017-2025

Født 1978

Uddannet:
Antropolog fra KU, Ph.d. fra AAU.

Baggrund:
Ph.d-stipendiat ved Statens Byggeforskningsinstitut og KunstakademietsDesignskole, 2010-2014
Visiting scholar på Hong Kong Polytechnic University, School of Design, 2013
Projektleder i Hausenberg Rådgivnings- og analysefirma, 2006-2010
Projektmedarbejder i Dansk Byplanlaboratorium, 2005-2006

Forskningsområde:
Forholdet mellem det sociale liv og byggede omgivelser, og hvordan mennesker præger og præges af de boligområder og byer, de lever i. Eksempelvis hvordan man skaber stedsidentitet i nye byområder, hvordan arkitekturen i boligbyggerier afspejler nye sociale normer. Eller hvordan de sociale dynamikker i udsatte boligområder påvirkes af de aktuelle fysiske omdannelser med nedrivninger mm.
Er desuden interesseret i hvordan globale strømninger og forandringer som f.eks. klima- og konjunkturforandringer opleves og håndteres lokalt gennem forandringer i den arkitektur og de rum, som omgiver os.
Har bl.a. udgivet: Fra ghetto til blandet by, Velkommen hjem og Et lille hus i byen.

Mit yndlingssted:
Det må være Hong Kong, fordi det er så ultraurban en menneskemyretue, men alligevel med vild natur inden for rækkevidde. Et globaliseringsknudepunkt, men samtidig med superlokale baggyder, hvor nudelbiksen er en forlængelse af dagligstuen. Ellers er det den falsterske østkyst, når Sankt Hans bålene kan ses hele vejen til Gedser.

 

Lisbet Wolters (forperson)

Stadsarkitekt og Klimachef i Vejle Kommune

Valgt af repræsentantskabet i 2018
Næstforperson fra 2019-2022
Forperson fra 2022 - 2026

Marie Stender (næstforperson)

Seniorforsker, 
BUILD, AAU København

Valgt af repræsentantskabet
2017-2025

Alexandra Vindfeld Hansen

Projektchef, Head of sLAB
SLA

Valgt af repræsentantskabet
2018 - 2026

Anna Esbjørn

Programchef, Fremtidens byer
CONCITO - Danmarks grønne tænketank

Valgt af repræsentantskabet
2022 -2026

 

Bettina Hedeby Madsen

Direktør for Teknik og Miljø,
Hjørring Kommune

Valgt af repræsentantskabet i
2018 - 2026

Hans-Bo Hyldig

Direktør,
FB gruppen

Valgt af repræsentantskabet
2017 - 2025

Karsten Biering Nielsen (næstforperson)

Vicedirektør, Miljø og Teknik
Københavns Kommune

Udpeget af Københavns Kommune
2023 - 2027

Rasmus Cassøe

Partner og byplanlægger i byplantegnestuen Grandville.

Valgt af bestyrelsen 2022-2026

Tommy Tvedergaard Madsen

Specialkonsulent,
Region Nordjylland

Udpeget af Danske Regioner
2023 - 2027