Kommende kurser

5. & 6. oktober 2023 Med Aarhus Kommune som vært stiller vi i år skarpt på spørgsmålet: Hvordan får vi skabt en proces og en demokratisk samtale, der kan rumme forskelligartede hensyn og skabe fornyet respekt for planlægningen og de politiske beslutninger?

 (kurset er overtegnet. Send en mail til db@byplanlab.dk hvis du vil på interesselisten til næste kursus)

KURSUS: BÆREDYGTIG PLANLÆGGER 2023 er et kompetenceudviklingsforløb for byplanlæggere, hvor du får viden og metoder til at arbejde med bæredygtighed og klimamål, overblik over relevant jura samt inspiration til, hvordan man griber dialogen med hverdagens aktører.

15. og 16. november 2023

Kursus med fokus på byudvikling, byudviklingsprojekter og servicering af politiske udvalg.

Det får du på kurset:

Som kommune er der et stort potentiale i at kortlægge og planlægge for kulturhistoriske bevaringsinteresser og kulturmiljøer.

Kurset er lavet i samarbejde med Rådet for Bæredygtigt Byggeri.

Sæt kryds i kalenderen, for datoen for næste års konference om det åbne land er sat. Det bliver den 25. og 26. april, men vi ved endnu ikke helt hvor...