Organisation, historie og vedtægter

Organisation, historie og vedtægter

Dansk Byplanlaboratorium er en selvejende fond, der blev stiftet i 1921 af visionære byplaninteresserede personer. Byplanlaboratoriet har gennem 100 år været en aktiv, uafhængig og selvstyrende institution, som har sat byplanlægningen på dagsordenen og sikret en kvalificeret debat og faglig udvikling indenfor faget.

Gennem en lang række kurser, konferencer og projekter bliver planlægningens redskaber og mål formidlet og afprøvet i et tværfagligt miljø.

Byplanlaboratoriet finansieres gennem tilskud fra staten, regionerne, kommuner og private virksomheder samt indtægtsdækket virksomhed. 

 

Hele Byplanlaboratoriet. Foto AH

Byplanlaboratoriets bestyrelse består af 11 medlemmer og en fast gæst.

Sekretariatet består af ca.12 medarbejdere, som holder Byplanlaboratoriet kørende.
Tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium opnår en række særlige fordele.
Byplanlaboratoriet afgiver høringssvar og udtalelser om relevante lovforslag o. li.

Byplanlaboratoriet har til huse midt i København, hvor du er velkommen til at kontakte os

Dansk Byplanlaboratorium er en selvej