Byplanlaboratoriet mener:

Byplanlab mener

Byplanlaboratoriet mener:

Byplanlaboratoriet deltager i debatten om nutidens og fremtidens byplanlægning. Her kan du læse hvordan det kommer til udtryk i lederne Byplan Nyt, på ByplanBlog og i artikler & interviews i andre medier.

 

Fokus på bredden og helheden i planlægningen

LEDER, Byplan Nyt 1 2024

I Byplanlaboratoriet arbejder vi i 2024 ud fra en ny strategi, der både skal hjælpe os med at træffe målrettede beslutninger i hverdagen og have fokus på det lange perspektiv.


Vi står altid på et klimafundament. Vi har fokus på bredden, helheden og alle de facetter af planlægningen, der har betydning for menneskers livskvalitet, vores velfærd, samfund og for planetens overlevelse. Vores formål er at fremme kvaliteten i vores byer og landskaber ud fra en helhedsbetragtning. 


ÅRETS BYPLANMØDE 2024 har titlen ”Klima og kvalitet”. Som planlæggere, rådgivere og politikere står vi over for den komplekse opgave at skulle omsætte visioner og viden til handling, kvalitet og steder, som vi drømmer om at give videre til næste generation. 


Det er endnu ikke lykkedes mig at finde et smukt solcelleanlæg eller en PtX-bydel, som ikke kun handler om antal kvadratmeter og rationalitet, men som også giver noget tilbage til stedet i et oplevet perspektiv. Hvordan kan vores mange klimaindsatser løse flere dagsordener og blive til steder, vi gerne vil opholde os? Byplanmødet, som afholdes i Odense den 3.-4. oktober 2024, åbner for tilmelding den 24. maj. 


Hvis du kender til et smukt solcelleanlæg, en ny bæredygtig bydel der tiltrækker mennesker, en bymidte der bevarer mere end at rive ned eller på anden måde ved, at klima og kvalitet er en grundpille i en by- eller landskabsplan, så send det til byplanprisen@byplanlab.dk 


STRATEGIEN HAR FIRE PEJLEMÆRKER som betyder, at vi i vores kurser, konferencer, projekter, netværk og formidling tager stilling til hvordan, vi kan blive mere laboratorium, en stærkere fri stemme, hvordan vi kan få flere med i samtalen om byer og landskabers udvikling og at vi altid skal have et internationalt udsyn. Strategien er udviklet i et samarbejde mellem bestyrelse, sekretariat og repræsentantskab, og vi glæder os til at realisere den sammen med jer alle. 


VI VIL LØBENDE UNDERSTØTTE en række tematiske dilemmaer omkring planlægning. ”Demokrati og planlægning” og ”Klima og kvalitet” er to temaer, som kommer til at spille en langt større rolle i vores planlægning fremover. Herudover vil vi arbejde for; at styrke og udvikle det tværkommunale samarbejde, hvordan vi faciliterer og leder de processer og projekter, der udvikler byer og landskaber, og hvordan vi understøtter arternes mangfoldighed i den fysiske planlægning. 


Min erfaring er at de steder, hvor vi med klima tilpasning også har udviklet cykelstier, brede fortove, genbrugt materialer, haft mål for biodiversitet, skabt nye attraktioner, der styrker menneskelige fællesskaber og gjort det i dialog med de mennesker, der har faglige indsigter og mennesker med lokalt kendskab, der lykkedes vi både med at øge de målbare værdier og de oplevede. Lad os fortsætte med at være i det komplekse og ikke kun løse et enkelt regnestykke.
 

Af Tina Saaby, direktør for Dansk Byplanlaboratorium

Byplanlaboratoriet mener - hele rækken

06. februar 2024
LEDER, Byplan Nyt 4 2023

To temaer kommer til at spille en langt større rolle i vores planlægning… Læs mere
29. August 2023
LEDER, Byplan Nyt 3 2023

Henover sommeren blev skovbrande, oversvømmelser og hagl på størrelse med… Læs mere
31. marts 2023
Leder, Byplan Nyt 1, 2023

Transportpolitikken har længe været domineret af silotænkning blandt… Læs mere
27. februar 2023
Byrumsmonitor 7. februar 2023Frederik Buhl Kristensen's interview med Ellen Højgaard Jensen,… Læs mere
15. december 2022
Jeg har lige deltaget i de danske planchefers årsmøde. I år var overskriften: Udfordringer i… Læs mere
02. november 2022
Debatindlæg i Byrumsmonitor, 24. oktober 2022

Energikrisen har medført et akut arealbehov, som kun… Læs mere
02. oktober 2022
Leder i Byplan Nyt 3, 2022

Med sommerens høje temperaturer og deraf følgende skovbrande blev… Læs mere
09. juni 2022
Leder, Byplan Nyt 2, 2022
Vi har allerede nu stor glæde af at dele lokaler med det nye sekretariat… Læs mere
29. marts 2022
Leder i Byplan Nyt 1, 2022

Politikere og borgere har for alvor fået øjnene op for de grønne… Læs mere
23. november 2021

Debatindlæg i Byrummonitor 23. november 2021
af direktør Ellen Højgaard Jensen og Jens Møller… Læs mere
23. november 2021
Debatindlæg i Byrummonitor 23. november 2021
af direktør Ellen Højgaard Jensen og Jens Møller… Læs mere
09. juni 2021
KOMMENTAR i Altinget, 8. juni 2021
af Ellen Højgaard Jensen, Direktør i Dansk Byplanlaboratorium… Læs mere
02. juni 2021
ARTIKEL i Altinget
af Birk Sebastian Kotkas, Journalist
2. juni 2021

I det nye udspil – Tættere på… Læs mere
02. juni 2021
OVERBLIK i Byrumsmonitor
af Frederik Buhl og Kristensen og Emil Valdimarssen, 27. maj 2021… Læs mere
13. april 2021
LEDER Byplan Nyt 1 2021

2021 bliver et skelsættende år. Danskerne har lært at tage store… Læs mere
23. marts 2021
KOMMENTAR i Altinget 22. marts 2021

Det stigende antal biler går ud over den kollektive trafik,… Læs mere
08. februar 2021
KOMMENTAR i Altinget 8. februar 2021Det er på tide, at klimahensyn skrives ind i planloven. Det kan… Læs mere
04. januar 2021
LEDER Byplan Nyt 4 2020
Om hundrede år er alting glemt – eller er det? Der er sikkert ikke nogen,… Læs mere
03. november 2020
LEDER Byplan Nyt 3, 2020

Partnerskaber er for alvor kommet på samfundets dagsordenen i de senere… Læs mere
27. maj 2020
Leder, Byplan Nyt 2, 2020

Den dag Mette Frederiksen lukkede landet ned, holdt jeg en… Læs mere
28. april 2020
Indlæg på ByplanBlog af Jes Møler

Vi befinder os midt i – eller snarere i starten af – en kolossal… Læs mere
28. april 2020
Dårlig byplanlægning forhindrer, at cyklen får vigtig rolle i den grønne omstilling.

Vi bygger… Læs mere
27. april 2020
Jeg ønsker mig et by- og boligministerium i 2019

Regeringen ser fejlagtigt ud til at tro, at… Læs mere
27. april 2020
Planloven skal bruges langt mere i den bæredygtige omstilling, skriver Jes Møller, formand for… Læs mere
23. april 2020
Leder, Byplan Nyt 1, 2020

Danskerne er et handelsfolk, der ofte sætter lighedstegn mellem butikker… Læs mere
23. april 2020
Leder, Byplan Nyt 4, 2019

Transport og mobilitet kan som få andre politiske temaer dele vandene.… Læs mere
14. april 2020
Leder, Byplan Nyt 3, 2019

Boligpolitikken er vigtig. Den sætter rammerne for, hvor og hvordan vi… Læs mere
14. april 2020
Leder, Byplan Nyt 1, 2019

Landsplandirektivet ”Forslag til Fingerplan 2019” er i skrivende stund i… Læs mere
07. juni 2019
Leder, Byplan Nyt 2, Juni 2019

Under valgkampen stod mange folketingspolitikere i kø for at… Læs mere
03. juni 2019
Leder fra Byplan Nyt 2, 2017

Jeg sidder midt i København og sveder, mens 1000-vis af unge fester i… Læs mere
12. december 2018
Leder i Byplan Nyt 4, 2018

Spørgsmålet faldt forleden, da jeg var til en større fødselsdagsfest.… Læs mere
08. oktober 2018
Leder i Byplan Nyt 3, 2018

Byplanlægning er også politik. Sådan lyder vores omskrivning af det… Læs mere
13. juni 2018
Leder i Byplan Nyt 2, 2018

I maj måned nedsatte regeringen et Hovedstadsudvalg med deltagelse af… Læs mere
10. april 2018
Leder i Byplan Nyt 1, 2018

Selvom debatten i øjeblikket næsten udelukkende handler om de udsatte… Læs mere
20. marts 2018
Kronik i Politiken 14. marts 2018 af Ellen Højgaard Jensen og Jes Møller

Fingerplanen for… Læs mere
13. december 2017
Leder fra Byplan Nyt 1, 2017

Resultatet af kommunalvalget betyder, at vi får en overvægt af røde… Læs mere
22. november 2017
Leder fra Byplan Nyt 3, 2017

Samarbejdet mellem kommuner og virksomheder er helt afgørende for,… Læs mere
23. marts 2017
Leder fra Byplan Nyt 1, 2017

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen har udtalt at… Læs mere
30. januar 2017
Leder fra Byplan Nyt 4, 2016

Planloven har stået for skud og der er blevet talt med meget store… Læs mere
30. januar 2017
Leder fra Byplan Nyt 3, 2016

I år mødes vi til Byplanmødet under overskriften ”Byer under… Læs mere
30. januar 2017
Leder fra Byplan Nyt 1, 2016

I en artikel her i bladet citerer professor Walter Unterrainer et… Læs mere
30. januar 2017
Leder fra Byplan Nyt 2, 2016 

Fortidens helte opdyrkede landet. I 1800-tallet foregik der en kæmpe… Læs mere