Tommy Tvedergaard Madsen

Portræt af Tommy Tvedegaard Madsen

Tommy Tvedergaard Madsen

Specialkonsulent,
Region Nordjylland

Udpeget af Danske Regioner
2023 - 2027

Født 1969

Uddannelse:
Cand. Merc. i organisation og strategi,
Aalborg Universitet, 1995

Baggrund:
Hos Region Nordjylland er jeg tovholder på den Regionale Udviklingsstrategi (RUS) og arbejder bl.a. med inddragelse af samarbejdspartnere og borgermøder.
Desuden arbejder jeg med infrastruktur og mobilitet, herunder ”Masterplan for Nordjylland – fælles om bæredygtig mobilitet”, som Regionen og kommunerne i Nordjylland udarbejder sammen.
Jeg har tidligere arbejdet med erhvervsudvikling og EU-programmer i Nordjyllands Amt og var bl.a. med til at udarbejde Amtets sidste Regionplan i 2005.

Yndlingssted:
Jeg holder meget af at køre ind mod min barndomsby Frederikshavn fra syd. Foran mig byen og havnen, på venstre hånd den høje kystskrænt og på højre hånd Kattegat.

Lisbet Wolters (forperson)

Stadsarkitekt og Klimachef i Vejle Kommune

Valgt af repræsentantskabet i 2018
Næstforperson fra 2019-2022
Forperson fra 2022 - 2026

Marie Stender (næstforperson)

Seniorforsker, 
BUILD, AAU København

Valgt af repræsentantskabet
2017-2025

Alexandra Vindfeld Hansen

Projektchef, Head of sLAB
SLA

Valgt af repræsentantskabet
2018 - 2026

Anna Esbjørn

Programchef, Fremtidens byer
CONCITO - Danmarks grønne tænketank

Valgt af repræsentantskabet
2022 -2026

 

Bettina Hedeby Madsen

Direktør for Teknik og Miljø,
Hjørring Kommune

Valgt af repræsentantskabet i
2018 - 2026

Hans-Bo Hyldig

Direktør,
FB gruppen

Valgt af repræsentantskabet
2017 - 2025

Karsten Biering Nielsen (næstforperson)

Vicedirektør, Miljø og Teknik
Københavns Kommune

Udpeget af Københavns Kommune
2023 - 2027

Rasmus Cassøe

Partner og byplanlægger i byplantegnestuen Grandville.

Valgt af bestyrelsen 2022-2026

Tommy Tvedergaard Madsen

Specialkonsulent,
Region Nordjylland

Udpeget af Danske Regioner
2023 - 2027