Organisation, historie og vedtægter

Organisation, historie og vedtægter

Dansk Byplanlaboratorium er en tværfaglig uafhængig institution, der siden 1921 har sat byplanlægning på dagsordenen. 

Byplanlaboratoriet skaber debat om aktuelle planlægningsspørgsmål, opbygger kompetencer og formidler ny viden.

Det sker gennem deltagelse i udviklingsprojekter, afholdelse af kurser, seminarer, webinarer og konferencer samt udgivelse af publikationer, magasinet Byplan Nyt samt denne hjemmeside.

Byplanlaboratoriet finansieres gennem tilskud fra staten, regionerne, kommuner og private virksomheder samt indtægtsdækket virksomhed. 

 

Her kan du læse mere om Byplanlaboratoriets bestyrelse.

Find kontaktoplysninger til sekretariatets medarbejdere her.
Tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium opnår en række fordele.
Her kan du finde høringssvar fra Byplanlaboratoriet.

Byplanlaboratoriet har til huse midt i København.

Kontakt angående pressehenvendelser.