Omdannelse af ældre erhvervsområder

Foto Morten de fine Olivarius

Omdannelse af ældre erhvervsområder

 

Forside

Omdannelse af erhvervsområder - fra vision til virkelighed
Et casestudie i transformation af erhvervsområder omkring Storkøbenhavn
Find den fulde publikation her.

 

Forside pixi

Omdannelse af erhvervsområder - fra vision til virkelighed (Pixiudgave)
Find en pixi-udgave af publikationen her

Omdannelse af erhvervsområder i hovedstadsområdet er et aktuelt emne i en tid, hvor arealbehovet er stadigt stigende, og byen udvider sig. Erhvervsområderne, der er etableret efter én tids planlægningstankegang, skal bevæges ind i en ny tids forståelse. En række danske kommuner er i gang med omdannelse af ældre erhvervskvarterer. Men i flere kommuner går det langsomt, og et nyt projekt i Dansk Byplanlaboratorium undersøges det hvorfor.

Projektet Omdannelse af erhvervsområder – fra vision til virkelighed har undersøgt barrierer og potentialer i konkrete omdannelser i erhvervsområder gennem casestudier i tre kommuner i Ring 3-området i omegnen af København.

Formålet har været at kortlægge barrierer i omdannelsen af ældre erhvervsområder. Tre erhvervsområder er undersøgt, beliggende i tre kommuner: Albertslund, Gladsaxe og Ishøj. I projektet er det undersøgt, hvordan kommunerne griber dilemmaer og udfordringer an, og derigennem udvikles nye idéer til, hvordan processen fra plan til virkelighed kan forbedres i samspil med erhvervsområdernes aktører, både mht. til de nødvendige prioriteringer, kvalitet og fremdrift.

Projektet er mundet ud i otte konkrete opmærksomhedspunkter, der er vigtige at have for øje i omdannelsen af erhvervskvarterer.


Fakta

Fokus: Kortlægning af potentialer og barrierer ved omdannelsen af ældre erhvervsområder i samarbejde med casekommuner.
Projektperiode: 2021-22
Projektet er støttet af Realdania.
Projektteam: Dansk Byplanlaboratorium ved direktør Ellen Højgaard Jensen og projektleder Anja Meier Sandreid; Grandville ved byplanlægger og partner Svend Erik Rolandsen samt Cushman & Wakefield RED ved direktør Ole Hjorth.
Dansk Byplanlaboratorium er projektejer.
Samarbejdspartnere: Albertslund, Gladsaxe og Ishøj Kommuner.
Kontaktperson: Projektleder Anja Meier Sandreid, Dansk Byplanlaboratorium.