Hvilke kriterier bliver ansøgningerne vurderet efter?

Svar: Der vil i udvælgelsen af de enkelte projekter blive lagt vægt på:

  • At projektet vil bidrage med ny viden, nye redskaber eller metoder i planlægningen, som vil rykke dagsorden for at bruge den fysiske planlægning som virkemiddel i den grønne omstilling
  • At pilotprojektet arbejder inden for førnævnte temaer: den grønne, kompakte by, transformation og bevaring, klimarigtig udvikling af sommerhusområder og landsbyer samt strategisk kommuneplanlægning.
  • At der i projektet udarbejdes et produkt, som har eksempelværdi for andre kommuner
  • At projektet inddrager klima og CO2 vinklen som led i den helhedsorienterede planlægning i kommunen
  • At projektet er solidt forankret kommunalt, politisk og administrativt, herunder relevant organisering af opgaven med placering af projektets ledelse og inddragelse på tværs.
  • At ansøgningen er præcis og klar i forhold til, hvad der skal fokuseres på, og hvad der forventes af output på projektet