Kan medfinansieringen være timer, eller skal det være kroner og øre?

Svar: Støtten fra Plan22+ kan maksimalt udgøre 50 procent af projektets samlede budget og kommunens økonomiske bidrag skal udgøre minimum 25 procent af det samlede budget. Resten af finansieringen kan komme fra andre eller lægges i timer.