To Byplanlæggere til barselsvikariater

I Herning kommune er vi ikke bange for at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer vi skal leve i. Som planlægger i Herning Kommune, har dit arbejde derfor stor betydning. Vi ser den fysiske planlægning som et betydeligt område for at skabe optimale rammer for udviklingen. Præcis det, gør at Planafdelingen til et spændende sted at arbejde.


Planafdelingen
Planafdelingen har 16 medarbejdere som er fordelt i to teams, Lokalplan og Kommuneplan. Planafdelingen er en god blanding af både yngre og erfarne medarbejdere, hvilket vi ser som fordel. Vi er en del af forvaltningen By, Erhverv og Kultur, hvor der er fokus på sammenhængen mellem byudvikling, erhvervsfremme, uddannelse, kultur, idræt og fritid. Planafdelingens arbejdsområder omfatter kommune- og lokalplanlægning, bymidteplanlægning, byfornyelse, byomdannelse og byudvikling, masterplaner, byudviklingsstrategier, udvikling af det åbne land og landsbyerne, arkitekturpolitik, landskabsplanlægning, alt sammen ved inddragelse af borgerne og med udgangspunkt i en bæredygtig tankegang


Vi søger to byplanlæggere til barselsvikariater i vores lokalplanteam
I Herning Kommune oplever vi stor interesse i by- og erhvervsudvikling, hvilket betyder at vi i Planafdelingen har mange opgaver på bordet, og endnu flere i pipeline. Derfor er vi på udkig efter to nye lokalplanlæggere til at indgå i vores team. Vi ser os selv som fagligt stærke, og du vil blive mødt med engagerede kollegaer, som arbejder helhedsorienteret, opsøgende og tværfagligt - altid i tæt samarbejde med kommunens øvrige afdelinger og forvaltninger og med byens borgere, interessenter og aktører. Vi er en arbejdsplads som vægter både personlighed og faglighed højt. Vi har det godt med hinanden og passer på hinanden - også når der er travlt, og vi har mange bolde i luften.


Dine primære arbejdsområder vil være
Lokalplanlægning, herunder udarbejdelse af kommuneplantillæg
Skitsering og vurdering af projekter
Sagsfremstilling til politisk behandling
Herudover vil du indgå i arbejdet med afdelingens øvrige projekter i tæt samarbejde med dine kollegaer
Vi forestiller os, at du
Har en akademisk uddannelse indenfor opgaveområdet, fx landinspektør, arkitekt eller ingeniør
Har interesse og kendskab til udarbejdelse af lokalplaner
Er god til at indgå i projektgrupper og også har mod på at være tovholder eller projektleder
Trives med at arbejde med mange forskellige, ofte komplekse, udfordrende og ind imellem hurtigt skiftende arbejdsopgaver
Arbejder selvstændigt, er initiativrig og imødekommende og har fokus på at skabe resultater
Kan kommunikere og samarbejde tillidsvækkende og konstruktivt både med interne og eksterne samarbejdspartnere
Er en god formidler i både tale og skrift

Yderligere oplysninger
Der er tale om et barselsvikariat på 37 timer pr. uge af 1 års varighed.

Tiltrædelse den 1. marts 2023 eller snarest muligt.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte afdelingsleder Louise Bruun Jensen på telefon 96 28 85 49 eller mobil 93 59 47 23.
Ansøgningsfrist
5. februar 2023.
Samtaler forventes afholdt i starten af uge 8.

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.

Herning kommune
Kontaktperson
Afdelingsleder Louise Bruun Jensen Tlf. 93 59 47 23
Ansøgningsfrist
Helsingør Kommune/Bylab
ByLab er Helsingør Kommunes spydspids for byplanlægning, geodata og almene boliger.
Ansøgningsfrist:
Lejre Kommune
Hvis du vil være med til at finde løsninger på tidens kriser og det gode bæredygtige liv på landet i en landkommune tæt på storbyen, så læs videre.
Ansøgningsfrist:
Sønderborg Kommune
Kan du lide at omsætte politiske ambitioner til konkrete planer, projekter og løsninger indenfor byudvikling?
Ansøgningsfrist:
Silkeborg Kommune
Vi søger dygtige kommuneplanlæggere, der med faglig nysgerrighed og sikker projektledelse kan tage aktivt del i planlægningen, herunder dialog med borgere, udvi
Ansøgningsfrist: