Plejeboligkonference

Hvordan bygger vi til den 3. og 4. alder?


Plejeboligbyggeri er en kompleks størrelse, både fordi boliger og fællesarealer skal fungere for hjem og arbejdsplads, men også fordi plejeboligbyggeri er omfattet af meget lovgivning. Den stigende kompleksitet i byggeriet kombineret med en voksende andel plejekrævende borgere giver behov for nytænkning. Vi ser nærmere på, hvordan vi kan løse opgaven med plejeboligbyggeri fremadrettet, og hvordan vi gennem plejeboligens fysiske rammer kan øge trivslen og livskvaliteten og dermed skabe optimale løsninger til gavn for både brugere og samfund. 

Arrangør: Bygherreforeningen 

Tilmeld dig her

Sted
København
Dato
Kursusdato