Leverer Plan22+ et overblik over lovrammerne for klimavenlig fysisk planlægning?

Svar: Det ligger inden for rammerne af Plan22+ at udfolde og videndele om virkemidlerne i planloven i dag. Styrelsen indgår i indsatsen, og styrelsen er optaget af gennem Plan22+ at få indsigt i kommunernes behov og effekten af virkemidlerne.