Kan det kun være reduktion af scope 1 og 2-udledninger eller også scope 3-udledninger?

Svar: Pilotprojekter vil kunne beskæftige sig bredt med CO2-reduktion og således både omhandle scope 1, 2 og 3.