Kan der være et element af anlæg i en ansøgning - f.eks. hvis man ønsker at teste en given løsning?

Svar: Plan22+ indsatsen retter sig mod udvikling af den fysiske planlægning og ikke støtte til anlægsprojekter, men fysisk planlægning handler jo ofte om at sætte rammer for anlæg.