Hvad får vi ud af at være med? Hvad kan vi få hjælp til?

Svar: I får sparring og støtte til jeres projekt. Sparring kan både være fra Plan22+ sekretariatet og fra andre pilotkommuner. Medfinansieringen kan bidrage til at betale eksterne udgifter fx en konsulent/rådgiver eller forsker, som bidrager til projektet.