Økonomi i byudviklingsprojekter

Kursus med fokus på byudvikling, byudviklingsprojekter og servicering af politiske udvalg.

Se kurset og find tilmeldingen

Byliv, fællesskab og kvalitet

Tre byudviklingsprojekter er nu nomineret til Byplanprisen 2023

Læs mere

Bæredygtig planlægger 2023

Et kompetenceudviklingsforløb for byplanlæggere, hvor du får viden og metoder til at arbejde med bæredygtighed og klimamål.

Læs mere om kurset

Vand og bosætning - potentiale og trussel

Byplanhistorisk Seminar 2023 sætter fokus urbaniseringens forhold til vand og klimaændringer.

Læs mere og find tilmelding

Projektleder til Byplanlaboratoriet +Vand og Bosætning +Økonomi i byudviklingsprojekter

Byplanlægning er noget, vi er fælles om

Henover sommeren blev skovbrande, oversvømmelser og hagl på størrelse med appelsiner de visuelle sommerpostkort...

Borgerinddragelse og lokaldemokrati skal være mere end blot en formel proces. Det skal være en måde at skabe den gode by og bykvalitet i fælleskab med borgerne.

Leder i Byplan Nyt 1, 2023