To Byplanlæggere til lokalplanlægning

I Herning kommune er vi ikke bange for at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer vi skal leve i. Planlægningsarbejdet nyder stort fokus blandt vores borgere, og er prioriteret højt på den politiske dagsorden. Som planlægger i Herning Kommune, har dit arbejde derfor stor betydning. Vi ser den fysiske planlægning som et centralt område for at skabe optimale rammer for udviklingen. Præcis det, gør at Planafdelingen til et spændende sted at arbejde.


Planafdelingen
Planafdelingen har 16 medarbejdere som er fordelt i to teams, Lokalplan og Kommuneplan. Men opgaverne er mange, og vi vil derfor gerne kunne byde velkommen til flere kollegaer. Planafdelingen er en god blanding af både yngre og erfarne medarbejdere, hvilket vi ser som fordel. Vi er en del af forvaltningen By, Erhverv og Kultur, hvor der er fokus på sammenhængen mellem byudvikling, erhvervsfremme, uddannelse, kultur, idræt og fritid. Planafdelingens arbejdsområder omfatter kommune- og lokalplanlægning, bymidteplanlægning, byfornyelse, byomdannelse og byudvikling, masterplaner, byudviklingsstrategier, udvikling af det åbne land og landsbyerne, arkitekturpolitik, landskabsplanlægning, alt sammen ved inddragelse af borgerne og med udgangspunkt i en bæredygtig tankegang


Vi søger to byplanlæggere til i vores lokalplanteam
Herning Kommune har utroligt meget at byde på. Det har flere og flere fået øjnene op for, og derfor oplever vi stor interesse i by- og erhvervsudvikling. Det betyder at vi, i Planafdelingen har mange opgaver på bordet, og endnu flere i sigte. Derfor er vi på udkig efter to nye lokalplanlæggere til at indgå i vores team. Vi ser selv vores team som fagligt stærkt, og du vil blive mødt med engagerede kollegaer, som arbejder helhedsorienteret, opsøgende og tværfagligt - altid i tæt samarbejde med kommunens øvrige afdelinger og forvaltninger og med byens borgere, interessenter og aktører. Vi er en arbejdsplads som vægter både personlighed og faglighed højt. Vi har det godt med hinanden og passer på hinanden - også når der er travlt, og vi har mange bolde i luften.


Dine primære arbejdsområder vil være
Lokalplanlægning, herunder udarbejdelse af kommuneplantillæg
Skitsering og vurdering af projekter
Sagsfremstilling til politisk behandling
Herudover vil du indgå i arbejdet med afdelingens øvrige projekter i tæt samarbejde med dine kollegaer
Vi forestiller os, at du
Har en akademisk uddannelse indenfor opgaveområdet, fx landinspektør, arkitekt, ingeniør eller noget helt andet som rimer på lokalplanlægning
Har erfaring med eller godt kendskab til udarbejdelse af lokalplaner
Kan trives med at arbejde i en politisk styret organisation, og er tilpas med at være i spændingsfeltet mellem medspiller og myndighed overfor vores kunder  
Med din viden og erfaring er medvirkende til at skabe et endnu bredere fagligt fundament for afdelingen
Er god til at arbejde i projektgrupper, også gerne som projektleder, samtidig med at du også kan arbejde selvstændigt med fokus på at skabe resultater  
Trives med at arbejde med mange forskellige, ofte komplekse, udfordrende og ind imellem hurtigt skiftende arbejdsopgaver
Er god til at skabe relationer både med interne og eksterne samarbejdspartnere
Er god til at visualisere med den bløde pen, men også har kompetencer indenfor grafisk arbejde
Er en god formidler i både tale og skrift, og kan kommunikere faglige problemstillinger på en let forståelig måde


Yderligere oplysninger
Der er tale om en fast stilling på 37 timer pr. uge.

Løn efter gældende overenskomst.

Tiltrædelse den 1. marts 2023 eller snarest muligt.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte afdelingsleder Louise Bruun Jensen på telefon 96 28 85 49 eller mobil 93 59 47 23.


Samtaler forventes afholdt sidst i uge 6.

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.

Herning kommune
Kontaktperson
Louise Bruun Jensen på telefon 96 28 85 49
Ansøgningsfrist
Odsherred kommune
Ansøgningsfrist:
Hillerød Kommune
Vil du skabe kvalitet og bæredygtighed i byudviklingen gennem lokalplanlægning og miljøvurdering af planer og projekter?
Ansøgningsfrist:
European Energy
Vil du være med til at udvikle nye sol- og vindparker i Danmark?
Ansøgningsfrist: