BYUDVIKLER TIL UDSATTE BOLIGOMRÅDER

Om jobbet:
Vil du være med til at gennemføre Danmarks mest ambitiøse og visionære planer for udsatte boligområder?

Er du en dygtig projektleder? God til at styre processer med mange aktører? Kan du arbejde både bystrategisk og med konkrete projekter? Og har du lyst til at arbejde med en af tidens mest politisk profilerede opgaver – den fysiske omdannelse - som gennemføres i nogle af byens udsatte boligområder?

Så er du måske vores nye medarbejder.

Integration og Bydelsudvikling i Borgmesterens Afdeling søger en byudvikler med tiltrædelse 1. april 2023 eller efter nærmere aftale.

I Integration og Bydelsudvikling arbejder vi med byudvikling og projektudvikling i de tidlige faser. Vi arbejder tæt sammen med boligorganisationerne, rådgivere, magistratsafdelingerne, civilsamfundet og andre aktører for at realisere den politiske vision om en blandet by – uden udsatte boligområder og parallelsamfund. I Aarhus Kommune kombinerer vi fysiske og sociale indsatser for at skabe attraktive bydele, som er integreret i den omkringliggende by. Vi har fokus på implementeringen af udviklingsplaner for Gellerup-Toveshøj og Bispehaven og på at forebygge at nye områder bliver udsatte.


Din profil:
Du har erfaring med projekt- og procesledelse på komplekse byudviklingsprojekter fra ide til realisering, kender til byplanlægning – fra din uddannelse og/eller fra dit arbejde som projektleder. Du har derfor nogle års erfaring inden for byudvikling og kender til (dele af) vores arbejdsområder.  Aarhus Kommune har en række strategiske pejlemærker, som skal sikre, at de udsatte boligområder udvikler sig til attraktive bydele tæt sammenhængende med den omkringliggende by.  Du skal have lyst til at arbejde med at konkretisere disse strategiske pejlemærker, som skal sikre, at de udsatte boligområder udvikler sig til attraktive bydele gennem helhedsplaner, strategiske bydelsplaner og projekter i boligområderne.

Vi leder efter en medarbejder med flest mulige af følgende egenskaber:


Dine faglige kvalifikationer:

En baggrund som byplanlægger, arkitekt eller anden relevant uddannelse
Erfaring med processer og opgaver i forbindelse med komplekse byudviklingsspørgsmål, gerne fra udsatte boligområder
Politisk flair og organisatorisk forståelse –med erfaringer fra en politisk ledet organisation
Stærk til at kommunikere, særligt skriftligt, og med personlig gennemslagskraft
Skarp analytisk sans og metodisk forståelse.

På det personlige plan:

Har lyst til at gøre en forskel i byens udvikling
Samarbejds- og løsningsorienteret og med faglig gennemslagskraft, når udfordringerne skal håndteres
Lyst og evne til at være i et miljø med mange aktører, som har forskellige synspunkter, dagsordener og interesser
En positiv kollega, der trives i og lykkes med at skabe et stort internt såvel som eksternt netværk.
God til at skabe relationer og til at skabe det gode samarbejde både eksternt og internt i en tværfaglig organisation
Selvstændig, initiativrig og udviklingsorienteret.

Opgaver:
Du kommer til at arbejde med en række opgaver i relation til byudvikling og omdannelsen indenfor de udsatte boligområder i Aarhus. Det kunne f.eks. være opgaver i forhold til fx Gellerup, Bispehaven, Skovgårdsparken og Herredsvang.

Opgaverne spænder vidt og omfatter blandt andet byudvikling, udarbejdelse af fysiske helhedsplaner, blandt andet i Toveshøj, konkret udvikling omkring Fredspladsen i Gellerup, kommunikation og tiltrækning og fastholdelse af beboere, samt sekretariatsbetjening af den øverste administrative og politiske ledelse.

Du kommer også til at arbejde med andre opgaver, fx i forhold til større strategiske dagsordener som tryghed og bæredygtighed.

Du får en række forskellige opgaver i relation til:

Udvikling, planlægning og gennemførelse af de fysiske omdannelsesplaner
Konkret projektudvikling, fx af nye kvarterer og med fokus på byliv, byrum, boliger, erhverv og andre funktioner samt koblinger og sammenhæng til den omkringliggende by
Projektledelse, analysearbejde og sekretariatsbetjening
Samarbejde og tæt dialog med mange forskellige samarbejdspartnere i og udenfor kommunen, herunder boligforeninger, rådgivere, private investorer og fonde
Bidrage til de tværgående opgaver i kontoret
Kvalificering af indholdet i Helhedsplaner fra strategi til konkrete fysiske indsatser
Kvalificering af lokalplaner i sammenhold med strategierne for området. 
Dine opgaver kan på en almindelig arbejdsdag spænde fra udvikling af den samlede plan for et helt kvarter, konkret projektudvikling fx kommentering på en lokalplan til analyse- og sekretariatsopgaver. Du får en varieret arbejdsdag, stor selvstændighed og god mulighed for selv at præge opgaveløsningen.  


Derfor skal du vælge os:
Vi kan tilbyde:

Et spændende og udviklende job tæt på den administrative og politiske ledelse 
En travl og udfordrende hverdag hvor to dage sjældent er ens
Et fagligt stærkt miljø hvor sparring, samarbejde og tværfaglighed er en vigtig del af opgaveløsningen
Et uformelt og rart arbejdsmiljø, hvor der er humor og højt til loftet.


Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sektionsleder Sara Allermann Kruse på tlf. 4187 4656 eller konsulent/arkitekt Cecilie Have Hørlyck på tlf. 4189 0851

Aarhus kommune
Kontaktperson
sektionsleder Sara Allermann Kruse på tlf. 4187 4656
Ansøgningsfrist
Morsø kommune
Ansøgningsfrist:
European Energy
Vil du være med til at udvikle nye sol- og vindparker i Danmark?
Ansøgningsfrist:
Hillerød Kommune
Ansøgningsfrist: