Byplanlægger

Trives du i en tværfaglig relations præget hverdag? Finder du det motiverende at arbejde med arkitektoniske rammer i den indledende fase af store som små projekter? Har du erfaring fra kommuner og/eller private rådgivningsvirksomheder?

I Sweco søger vi en fagligt stærk byplanarkitekt med solid erfaring inden for fysisk planlægning og projektledelse til at styrke vores byplan team. Du vil blive en del af Sweco Architects i København og indgå i team Landskab Byplan.

Om Team Byplan

Vi er i alt 17 specialister i byplanlægning og landskabsarkitektur, og vi arbejder for at skabe grundlaget for fremtidens velfungerende bæredygtige byer. Vi bistår vores kunder med rådgivning inden for alle aspekter af byplanfaget, lige fra de helt tidlige faser med udvikling af visioner til mere konkrete projekter inden for by- og lokalplanlægning. Opgaverne spænder over store byudviklingsprojekter og strategisk byplanlægning til udarbejdelse af helhedsplaner, udviklingsplaner og bebyggelsesplaner samt lokalplanlægning. Sweco er specialister i integreret rådgivningen hvor byplan er en central faglighed.

Du vil indgå i et engageret team af både byplan- og landskabsarkitekter på kontoret i København, samt få tæt samarbejde med vores dygtige kolleger på kontoret i Silkeborg og Aarhus. Som byplanarkitekt i Sweco vi du have berøringsflader med mange af Swecos øvrige faglige felter både i arkitekt- og ingeniørdivisionerne. Der er derfor rig mulighed for at opsøge og udvikle samarbejder på tværs af Sweco.

Du får ansvar

Som byplanlægger er du ansvarlig for egne byplanopgaver, udvikling af det faglige felt og salg af nye sager. Du vil blive udførende projektleder på egne byplanprojekter og som projektleder er det dig, der fører projektet sikkert igennem dets udførelse fra start til slut, herunder sørger for den korrekte bemanding, tids- og økonomistyring samt kvalitetsstyring. Alt sammen, så vi overholder vores aftaler med kunderne, og de føler sig trygge.

Du skal også bidrage til udarbejdelse af tilbud og vil ofte være det første ansigt vores kunder møder, når vi starter op på nye projekter. Det er dit ansvar, at alle projekter udføres efter en veltilrettelagt plan, så de ønskede mål opnås.  Vi har udviklet flere nye tværfaglige værktøjer og i den sammenhæng vil du som byplanlægger få en central rolle.

Du vil få en væsentlig rolle i forhold at vækste og udvikle vores byplan team, både i forhold til lokal- og bystrategisk planlægning.

Om dig

Din uddannelsesmæssige baggrund kan være byplanlægger, urban designer, arkitekt eller en anden uddannelse, som er relevant ift. arbejdet med byudvikling. Udvikling af velfungerende byområder starter med et solidt og gennemarbejdet plangrundlag, hvorfor det er vigtigt, at du har indgående kendskab til Planloven, planhierarkiet, planprocesserne og gerne kendskab til detailhandelslovgivning. Du har min. 5 års erfaring samt erfaring med projektledelse og fysisk planlægning.

Vi arbejder i tæt dialog med vores kunder og kommuner, så du skal være samarbejdsorienteret, have gode kommunikative evner, formå at håndtere komplekse sager – også når det går stærkt, og du har viljen til at tage ansvar igennem hele projektforløbet. Der vil være meget samspil med tegnestuens øvrige faglige felter, ingeniørkollegerne i Sweco og kundens stakeholders, hvorfor overblik og procesledelse er vigtige redskaber, du skal bringe i spil.

Du skal også have et godt strategisk overblik og være udviklingsorienteret og have fingeren på pulsen i forhold til, hvad der rører sig af nye tendenser inden for byudvikling. Du skal generelt trives i selskab med mange forskellige mennesker og kunne håndtere, at dagsprogrammet ofte tager en uventet drejning.

 

Sweco
Kontaktperson
Anja Boserup, teamleder for Landskab og Byplan på tlf. 51559008
Ansøgningsfrist
Planlægger til lokalplaner og landzoneadministration
Vi søger en ny, dygtig planmedarbejder til vores team.
Ansøgningsfrist:
Næstved Kommune
Vi søger 1-2 dygtige og energiske studerende, som har lyst til at hjælpe os med, at behandle sager indenfor planloven.
Ansøgningsfrist:
Næstved Kommune
Vi søger en engageret arkitekt til en stilling som byplanlægger med interesse i og erfaring med lokalplanlægning, arkitektur og byudvikling i Team Plan og Geoda
Ansøgningsfrist:
Skanderborg Kommune
Plan og Byudvikling søger en strategisk og nærværende leder.
Ansøgningsfrist:
Ikast-Brande Kommune
Brænder du for at arbejde med planlægning for varme og vedvarende energi? Vil du være med til at sikre den grønne omstilling i kommunen?
Ansøgningsfrist:
Silkeborg Kommune
Ansøgningsfrist: