Temadag: Klimatilpasning og kystbyerne – Hvad bygger vi på kanten til fremtiden?

Hvordan indtænker vi det byggede og landskabet sammen i planlægningen og by- og landskabsudviklingen, særligt med de usikkerheder over tid som klimaændringer (og havstigning) medfører? Hvad er adaptive løsninger?

Selvom flere rapporter peger på, at tendenserne for havstigning og stormfloder øges støt, ser flere kystbyer umiddelbart ud til at byudvikle på havnene på en måde, hvor de potentielt gør sig unødvendigt sårbare når forudsætningerne ændrer sig over tid. Dette er fokus for forskningsprojektet ”Hvad bygger vi på kanten til fremtiden?” da vi så indikationer på, at vi bebygger de bynære havnearealer ud fra planlægnings- og bygningspraksisser, der kan risikere at placere store udgifter og udfordringer til fremtidige generationer. Samtidig ser vi indikationer på, at kystbyernes landskabelige træk har under-udnyttede potentialer i forhold til byudviklingsstrategier og løsningsvalg i forhold til havstigning og stormflodshændelser over tid.

Temadagen tager fat i emnet fra forskellige perspektiver og giver et indblik i læringer fra kortlægninger og feltstudier af bynære havnearealer i danske kystbyer anno 2023.

Læs mere

Sted
Aarhus
Dato
Kursusdato