Inspirationswebinar: Klima i sommerhusområder

Inspirationswebinar: Klima i sommerhusområder

Webinar d. 22.november 2023 kl. 12.00 - 13.00

Gå direkte til tilmelding

Med professor Anne Mette Hjalager, Syddansk Universitet

Dansk Byplanlaboratorium og Plan22+ sætter ved en række webinarer fokus på, hvordan den fysiske planlægning kan styrke den grønne omstilling og bidrage til at reducere CO2-udledningerne. Klimarigtig udvikling handler ikke kun om at skabe tætter byer. Hvordan kan vi indarbejde klimahensyn i udviklingen uden for byerne? På dette webinar stiller vi skarpt på sommerhusområderne.

Sommerhusenes karakter og anvendelse er over de sidste 10 -15 år ændret med større sommerhuse, øget brug af sommerhusene, flere helårsbeboere og flere energiforbrugende installationer. Dermed bliver det mere relevant at sætte fokus på miljøbelastningen. På energisiden har mange sommerhuse et stort potentiale for at spare på el og varme, idet mange ældre huse ikke er bygget med henblik på brug uden for sommersæsonen. Utilstrækkelig kapacitet og utidssvarende løsninger i spildevandsafledningen er også et miljøproblem, der generer grundejerne og kommer i stigende grad på kommunernes agenda. Mange sommerhuskommuner er i gang med kloakering, men tidshorisonten for færdiggørelsen af infrastrukturen er lang mange steder og skal måles i årtier. Det betyder belastning af naturområder og forringet badevandskvalitet.

Med dette afsæt får vi en status for udviklingen i anvendelsen af sommerhusene og den medfølgende klimabelastning. Og inspiration til, hvordan man som kommunal planlægger eller aktør, der arbejder med området, kan sætte fokus på klimabelastningen og gennem planlægning, myndighedsarbejde og dialog kan reducere klimabelastningen.

På webinaret drøftes om der mangler redskaber, erfaringer med bestemte tilgange o.a. som kommunerne har brug for i arbejdet med at reducere klimabelastningen fra sommerhusområderne og sænke energiforbruget og CO2 aftrykket.

Tilmeld dig her

Sted
Online
Pris
Gratis, men tilmelding nødvendig
Kursusdato