Første ansøgningsrunde

Plan22+ inviterer nu landets kommuner til at byde ind med pilotprojekter, som kan understøtte arbejdet med at indfri klimamål gennem fysisk planlægning - og samtidig sikre velfungerende byer og landområder som rammer for høj livskvalitet.

Både nationalt og kommunalt er der sat mål for reduktion af CO2, og næsten alle landets kommuner har gennem DK2020 arbejdet med at udvikle klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalen. Skal vi nå målene er der brug for at tage alle midler i brug – også den fysiske planlægning. Lokalplaner, kommuneplaner og planstrategier er med til at sætte rammerne for hverdagslivet. Derfor har alle plangreb også en klimapåvirkning, og kommunernes fysiske planlægning er derfor også et vigtigt virkemiddel i den grønne omstilling. Men der er brug for mere viden om, hvordan det gøres bedst muligt.

Pressemeddelelse 8. marts 2023: Plan22+: 23 bud på at indfri klimamålsætninger

Ansøgnings-vejledning (pdf) 

Ansøgnings-skema (Word)

FAQ

Se Plan22+ Live Informationsmøde om første ansøgningsrunde

Hent PP-præsentation om pilotprojekter til Plan22+

Hent PP-præsentation om Fysisk planlægning i DK-2022 klimaplanerne

Se pressemeddelelsen, som partnerskabet bag Plan22+ har udsendt i forbindelse med første ansøgningsrunde.