Pilotprojekter

Foto: Andreas Hvidt

En væsentlig del af den viden, der skal skabes i Plan22+, vil være gennem pilotprojekter i kommunerne.

Med Plan22+ - pilotprojekter ønsker partnerskabet bag Plan22+ at styrke det faglige grundlag for at vurdere, prioritere og diskutere, hvordan klimahensyn kan indarbejdes i planstrategier, kommuneplaner, lokalplaner og andre plandokumenter.

Gennem 2-3 ansøgningsrunder kan interesserede kommuner blive frontløbere i indsatsen og medvirke til, at vi samlet bliver klogere på, hvordan den fysiske planlægning kan bidrage til at nå klimamålene.
 

Se første ansøgningsrunde