Viden

Plan22+ skal udvikle ny viden om klimamål i den fysiske planlægning. 

Plan22+ understøtter, at der skabes ny viden om, hvordan klimahensyn kan indarbejdes i den fysiske planlægning. Relevant viden om feltet, som vi kommer frem til gennem indsatsen, vil løbende blive tilføjet her på siden.

 

Plan22+ interviews med ekspertgruppen
13 faglige perspektiver på samspillet mellem fysisk planlægning og CO2-reduktion


Inspirationshæftet: Klimamål og planlægning
udgivet i 2021 af KTC, CONCITO, Gate21 og Dansk Byplanlaboratorium
 

Artikel i Teknik & Miljø-magasinet
Plan22+: Planlægningen kan bruges mere aktivt til at nå klimamålene
af Rasmus Blindum, Projektleder, og Britt Vorgod Pedersen, Sekretariatschef, Plan22+ 
Marts 2023, s. 15-17
 

Pressemeddelelse, 8. marts 2023
Plan22+: 23 bud på at indfri klimamålsætninger
 

Planlægningen kan bruges mere aktivt til at nå klimamålene
af Rasmus Blindum, projektleder, Plan22+

Artikel i Byplan Nyt 2, 2022
Plan22+: Klima skal ind i planlægningen 
af Charlotte Odgaard Sjælland, Dansk Byplanlaboratorium