Viden

Plan22+ skal udvikle ny viden om klimamål i den fysiske planlægning. 

Plan22+ understøtter, at der skabes ny viden om, hvordan klimahensyn kan indarbejdes i den fysiske planlægning. Relevant viden om feltet, som vi kommer frem til gennem indsatsen, vil løbende blive tilføjet her på siden.

Plan22+ har nedsat en ekspertgruppe, der blandt andet skal medvirke til at udvikle ny viden og samle erfaringer fra ind- og udland. Læs mere om ekspertgruppen.

Plan22+ afholdt i efteråret 2022 en række arrangementer for landets kommuner og rådgivere. Formålet med arrangementerne var at få input til indsatsen om klimahensyn i den fysiske planlægning. Gennem drøftelser med kommunerne og rådgivere blev der efterspurgt mere viden om by- og boligudvikling, mobilitet, VE i det åbne land samt nye metoder, processer og redskaber. Sekretariatet har udarbejdet en opsamling fra Kickoff-møderne, som kan findes her.


Inspirationshæftet: Klimamål og planlægning
udgivet i 2021 af KTC, CONCITO, Gate21 og Dansk Byplanlaboratorium

Artikel i Teknik & Miljø-magasinet
Plan22+: Planlægningen kan bruges mere aktivt til at nå klimamålene
af Rasmus Blindum, Projektleder, og Britt Vorgod Pedersen, Sekretariatschef, Plan22+ 
Marts 2023, s. 15-17

Artikel i Byplan Nyt 4, 2022
Planlægningen kan bruges mere aktivt til at nå klimamålene
af Rasmus Blindum, projektleder, Plan22+

Artikel i Byplan Nyt 2, 2022
Plan22+: Klima skal ind i planlægningen 
af Charlotte Odgaard Sjælland, Dansk Byplanlaboratorium