Leder til Plan og Byg

I forbindelse med en omorganisering i Morsø Kommune er stillingen som leder af Plan og Byg i Center for Plan, Byg, Kultur, Fritid og Turisme nu blevet ledig. Vi søger derfor en ny stærk profil, der vil være med til at samarbejde om at skabe bæredygtig vækst, udvikling og liv for borgere og virksomheder på Mors.

Hvem er vi?
Plan og Byg er en afdeling bestående af ca. 16 engagerede medarbejdere, der varetager en bred vifte af opgaver indenfor planlægning, byggesagsbehandling, BBR, indsats mod dårlige boliger samt projekter indenfor byfornyelse, turisme og udvikling. Det er i denne afdeling, at de store planer for det fysiske miljø bliver til og samtidig også her, hvor der administreres efter dem i konkrete byggesager. Det er i Plan og Byg, der arbejdes på større udviklingsprojekter såsom OPHAV samt initiativer, der danner grundlag for den grønne omstilling gennem en proaktiv klima- og VE-planlægning. Sidst men ikke mindst er det også i Plan og Byg, at Morsø Kommunes planstrategi og kommuneplan er forankret. 

Plan og Byg er en afdeling, hvor medarbejderne er dedikerede til selvstændig opgaveløsning, og hvor der er plads til metodefrihed indenfor opgavens fastsatte rammer. Det er samtidig også en afdeling bestående af fagligt stærke medarbejdere, der kommunikerer tværfagligt såvel inden for gruppen som med resten af kollegerne i Børn, Kultur, Teknik og Miljø. 

Du vil også skulle samarbejde tæt med de øvrige ledere i den daglige opgaveløsning og koordinering af opgaver. På tværs af Børn, Kultur, Teknik og Miljø er der en ånd, hvor vi også på ledelsesniveauerne sparrer med hinanden og finder de bedste løsninger på tværs.

Dine primære opgaver:
Personaleledelse af ca. 16 medarbejdere
Økonomiansvar for eget område
Prioritering af og faglig sparring ift. sager og projekter
Udvikling og optimering af sagsgange
Planlægge og prioritere opgaver og processer i afdelingen
Opsøge og tage initiativ til samarbejde på tværs af hele kommunens administration
Bidrage aktivt til kommunens strategiske udvikling


Vi forestiller os, at du:
Har en relevant uddannelse og derudover gerne erfaring indenfor byggesags- og planområdet
Har ledelseserfaring 
Kan lide at gå forrest og leder gennem det gode eksempel
Er god til at skabe relationer og netværk
Er medvirkende til at skabe rammer for en professionel opgavehåndtering
Er nærværende, lyttende og handlingsorienteret samt har fokus på at skabe sammenhængskraft

 

Morsø kommune
Kontaktperson
Centerchef Ann-Sophie Øberg på tlf. 21681059
Ansøgningsfrist
Helsingør Kommune/Bylab
ByLab er Helsingør Kommunes spydspids for byplanlægning, geodata og almene boliger.
Ansøgningsfrist:
Lejre Kommune
Hvis du vil være med til at finde løsninger på tidens kriser og det gode bæredygtige liv på landet i en landkommune tæt på storbyen, så læs videre.
Ansøgningsfrist:
Sønderborg Kommune
Kan du lide at omsætte politiske ambitioner til konkrete planer, projekter og løsninger indenfor byudvikling?
Ansøgningsfrist:
Silkeborg Kommune
Vi søger dygtige kommuneplanlæggere, der med faglig nysgerrighed og sikker projektledelse kan tage aktivt del i planlægningen, herunder dialog med borgere, udvi
Ansøgningsfrist: