Plan22+ Kickoff seminarer for rådgivere

Plan22+ Kickoff seminarer for rådgivere

Plan22+ Kickoff-seminar for rådgivere og andre private aktører d. 25. oktober
Den fysiske planlægning er et vigtigt redskab til at indfri de nationale klimamål og implementere kommunernes klimahandleplaner, men vi har brug mere viden om de gode løsninger og metoder til at styrke den fysiske planlægning som et aktivt virkemiddel i klimaarbejdet.

Derfor har Bolig- og Planstyrelsen og Realdania søsat indsatsen, Plan22+, som i samarbejde med kommunerne skal skabe ny viden, metoder og eksempler på, hvordan man kan indarbejde klimahensyn i en helhedsorienteret planlægning for velfungerende byer og landområder med høj livskvalitet.

Vi kender langt fra alle de gode løsninger endnu, og vi kender heller ikke alle de spørgsmål, som vi skal stille. Derfor inviterer Plan22+ som led i opstart af indsatsen til seminarer, hvor vi sammen skal blive klogere på, hvor vi skal sætte ind.

Vi har inviteret til seminarer for kommunerne, og på dette seminar, som er for andre professionelle aktører på området, vil vi samle op på det, som vi hører fra kommunerne, og lægge op til en snak om, hvilken rolle rådgiverne og andre spiller og kan spille i udvikling af fremtidens fysiske planlægning.
Der vil derudover være god tid til, at deltagerne kan byde ind med, hvilke udfordringer der fylder, og hvad vi bør prioritere i Plan22+ fremadrettet.

Formål
Bliv klogere på Plan22+, og hvilken rolle pilotprojekter spiller i indsatsen
Vær med til at tegne indsatsen, Plan22+

Dato og sted
25. oktober 2022 kl. 14-16 i Bolig- og Planstyrelsen,
Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V

Program
14.00-14.20 Velkomst og introduktion af Plan22+
14.20-14.45 Opsamling på debatter med kommunerne
14.45-15.00 Pause  
15.00-15.50 Debat om rådgivernes rolle og input til Plan22+ indsatsen
15.50-16.00 Tak for i dag

Opsamling fra Kickoff-seminarerne
Plan22+ afholdt i efteråret 2022 en række arrangementer for landets kommuner og rådgivere. Formålet med arrangementerne var at få input til indsatsen om klimahensyn i den fysiske planlægning. Gennem drøftelser med kommunerne og rådgivere blev der efterspurgt mere viden om by- og boligudvikling, mobilitet, VE i det åbne land samt nye metoder, processer og redskaber. Sekretariatet har udarbejdet en opsamling fra Kickoff-møderne, som kan findes her.

Hvem er Plan22+
Plan22+ er en femårig indsats fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen og Realdania, som frem mod 2027 skal udvikle ny viden og redskaber til at indfri klimamålsætninger gennem den fysiske planlægning. Formålet er at understøtte kommunernes klimaarbejde ved at udvikle det faglige grundlag for at vurdere, prioritere og diskutere, hvordan klimahensyn kan indarbejdes i den helhedsorienterede fysiske planlægning for velfungerende byer og landområder. Plan22+ virker igennem et selvstændigt sekretariat, som er forankret i Dansk Byplanlaboratorium.

Kontakt
Har du spørgsmål, kan du skrive til os på Plan22@plan22.dk eller kontakte Britt Vorgod Pedersen
 

Sted
København
Pris
Gratis
Kursusdato
Tilmeldingsfrist
14. oktober 2022