Plan22+ Følgegruppe

Plan22+ har etableret en følgegruppe

Følgegruppen:

Christian Ibsen, Direktør, CONCITO

Henrik Børsting Aagaard, Formand, Danske Planchefer

Kent Martinussen, Direktør, Dansk Arkitektur Center

Lars Autrup, Direktør, Akademisk Arkitektforening

Sisse Norman Canquilhem, Konstitueret Direktør, Rådet for Bæredygtigt Byggeri

Sven Koefoed-Hansen, Formand, Kommunale tekniske chefer

Sofus Rex, Direktør, Gate21

Karoline Amalie Steen, Kontorchef, Kommunernes Landsforening

 

Følgegruppen sammensættes af repræsentanter fra organisationer, foreninger mv., som beskæftiger sig med beslægtede emner, og som dermed har mulighed for på en gang at bidrage til Plan22+ indsatsen og samtidig mulighed for at lade resultater og viden fra Plan22+ tilgå andre indsatser. Gruppen vil følge Plan22+ igennem hele indsatsens løbetid og har på den måde mulighed for at styrke indsatsen på tværs af de spor, Plan22+ virker i.

Følgegruppen præsenteres for status og overvejelser om Plan22+ indsatsen samt de løbende resultater igennem oplæg på møderne, vidensopsamlinger, orienteringer om pilotprojekter mv. På den baggrund har følgegruppen mulighed for at bidrage til indsatsen med synspunkter, relevant viden, praksiseksempler og linke til andre initiativer og projekter.

Følgegruppen vil drøfte koblinger til andre indsatser, projekter og initiativer med henblik på at skabe synergier og merværdi i projekterne.

Følgegruppen opfordres til at sprede viden fra Plan22+ indsatsen i egne organisationer, kanaler, uddannelser mv. for at medvirke til, at viden genereret i Plan22+ indsatsen udbredes og forankres i andre indsatser, projekter og initiativer.

Følgegruppen og partnerskabets styregruppe mødes ca. 1-2 gange årligt.

Deltagelse i følgegruppen indebærer at:

  • Følge og kommentere på Plan22+ indsatser
  • Bistå sekretariatet med forslag til indsatser
  • Drøfte koblinger til andre indsatser, projekter og initiativer
  • Bidrage til at koble og sprede viden igennem egne kanaler
  • Medvirke til, at viden fra Plan22+ bliver forankret i andre indsatser og initiativer

 

Læs om følgegruppen.