Webinar: Miljøvurderinger og strategisk planlægning

Webinar: Miljøvurderinger og strategisk planlægning

På det tidligere webinar den 29. november om klima i kommuneplanlægningen er der fokus på udfordringerne i den overordnede planlægning, og på hvordan der kan arbejdes med at styrke kommuneplanlægningen som strategisk styringsværktøj. På webinaret den 13. december vil vi se på miljøvurderinger som et aktivt værktøj, når den grønne omstilling og reduktion af CO2 skal inddrages i planlægningen. 

Det fremgår af lov om miljøvurderinger af planer og programmer at miljøvurderinger skal bidrage til at integrere miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer. Klimatiske faktorer er nævnt i loven som et af de områder, der skal tages hensyn til. Desværre bliver miljøvurderingerne ofte udarbejdet på bagkant, og de får derfor ikke den indvirkning på planlægningen, som de kunne. 

I EU betragtes miljøvurderinger som et kritisk værktøj i klimaarbejdet. På webinaret vil Lone Kørnøv, professor i miljøplanlægning fortælle om, hvordan der kan arbejdes med klima i miljøvurderinger, hvad skal der vurderes på, og hvor der kan hentes inspiration.  

Hvis miljøvurderingerne bruges aktivt, kan de blive et vigtigt værktøj, når der skal arbejdes strategisk med den grønne omstilling og reduktion af CO2 i kommuneplanlægningen. 

Program 
12:00 Velkommen og inspiration til næste ansøgningsrunde om pilotprojekter i Plan22+ 
12:10 Miljøvurderinger som værktøj i den strategiske planlægning ved Lone Kørnøv, professor i miljøplanlægning på AAU. 
12:45 Spørgsmål og debat  
13:00 Tak for i dag  

Tilmeld dig her

Sted
Online
Pris
Gratis, men tilmelding nødvendig
Kursusdato