Kickoff seminarer - Plan22+, København

Kickoff seminarer - Plan22+, København

Plan22+ inviterer kommunernes plan- og klimamedarbejdere til kickoff-seminarer i København
Den fysiske planlægning er et vigtigt redskab til at indfri de nationale klimamål og implementere kommunernes klimahandleplaner, men vi har brug mere viden om de gode løsninger og metoder til at styrke den fysiske planlægning som et aktivt virkemiddel i klimaarbejdet.

Derfor har Bolig- og Planstyrelsen og Realdania søsat indsatsen, Plan22+, som i samarbejde med kommunerne skal skabe ny viden, metoder og eksempler på, hvordan man kan indarbejde klimahensyn i en helhedsorienteret planlægning for velfungerende byer og landområder med høj livskvalitet. Et vigtigt element i indsatsen bliver at skabe ny viden gennem innovative pilotprojekter i kommunerne.

Vi kender langt fra alle de gode løsninger endnu, og vi kender heller ikke alle de spørgsmål, som vi skal stille. Derfor inviterer Plan22+ som led i opstart af indsatsen til tre seminarer i henholdsvis Aalborg, Kolding og København, hvor vi sammen skal blive klogere på, hvor vi skal sætte ind.

På seminarerne vil vi fortælle om Plan22+, og vi vil inspirere til en snak om, hvordan vi kan styrke den fysiske planlægnings rolle og betydning i forhold til at opnå klimamålsætningerne. Det gør vi ved at præsentere udvalgte kommunale planer og lade udvalgte eksperter kommentere på planerne for at give indblik i, hvordan man ud fra hver deres vinkel kan arbejde med at styrke klimahensyn i plangrundlaget. Der vil derudover være god tid til, at deltagerne kan byde ind med, hvilke udfordringer der fylder i kommunerne, og hvad vi bør prioritere i Plan22+ fremadrettet.

Formål
Bliv klogere på Plan22+, og hvilken rolle pilotprojekter spiller i indsatsen
Bliv inspireret til, hvordan der kan arbejdes med klimahensyn i kommune- og lokalplaner
Vær med til at tegne indsatsen, Plan22+

Dato og sted
19. september 2022 kl. 13-16 i
Bolig- og Planstyrelsen, 
Carsten Niebuhrs Gade 43 i København

Program
13.00-13.20 Velkomst og introduktion af Plan22+

13.20-13.50 Præsentation af kommuneplan og kommentarer fra eksperter

13.50-14.20 Præsentation af lokalplan og kommentarer fra eksperter

14.20-14.50 Pause  

14.50-15.50 Debat om planerne og input til Plan22+ indsatsen

15.50-16.00 Tak for i dag

Opsamling fra Kickoff-seminarerne
Plan22+ afholdt i efteråret 2022 en række arrangementer for landets kommuner og rådgivere. Formålet med arrangementerne var at få input til indsatsen om klimahensyn i den fysiske planlægning. Gennem drøftelser med kommunerne og rådgivere blev der efterspurgt mere viden om by- og boligudvikling, mobilitet, VE i det åbne land samt nye metoder, processer og redskaber. Sekretariatet har udarbejdet en opsamling fra Kickoff-møderne, som kan findes her.

Hvem er Plan22+
Plan22+ er en femårig indsats fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen og Realdania, som frem mod 2027 skal udvikle ny viden og redskaber til at indfri klimamålsætninger gennem den fysiske planlægning. Formålet er at understøtte kommunernes klimaarbejde ved at udvikle det faglige grundlag for at vurdere, prioritere og diskutere, hvordan klimahensyn kan indarbejdes i den helhedsorienterede fysiske planlægning for velfungerende byer og landområder. Plan22+ virker igennem et selvstændigt sekretariat, som er forankret i Dansk Byplanlaboratorium.


Kontakt
Har du spørgsmål, kan du kontakte Britt Vorgod Pedersen

Sted
København
Pris
Gratis
Kursusdato
Tilmeldingsfrist
12. september 2022