Nye hårdtslående værktøjer til kommunalpolitikerne skal sikre en grønnere udvikling af de danske byer.

Nye hårdtslående værktøjer til kommunalpolitikerne skal sikre en grønnere udvikling af de danske byer.

ARTIKEL i Altinget
af Birk Sebastian Kotkas, Journalist
2. juni 2021

I det nye udspil – Tættere på - Grønne byer og en hovedstad i udvikling – lægger S-regeringen op til at give kommunerne tre nye beføjelser, så kommunalbestyrelserne fremover kan: fastsætte en minimumsprocent for begrønning af et bestemt område, stille krav til kvaliteten af bynatur og give midlertidige tilladelser til byhaver på ubenyttede områder.

Lokalplanlægningen er ikke født i en tid, hvor det var klima og natur, der stod i centrum. Den er født i en arkitektonisk dagsorden.
Ellen Højgaard Jensen, Direktør, Dansk Byplanlaboratorium.

Det er redskaber, særligt muligheden for at kunne stille flere bæredygtighedskrav i lokalplanerne, som har været et "meget stort ønske" fra kommunerne, fortæller Ninna Hedeager Olsen (EL), der er teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune:

”Hver gang vi sidder på teknik- og miljøudvalgsmøderne i København, er der et flertal af partier, der ærgrer sig over, at vi ikke kan stille klimakrav til byggerierne; kun mere æstetisk krav. Det har vi i Københavns Kommune efterspurgt rigtig, rigtig meget, og jeg tror helt klart, det vil gøre en stor forskel, fordi vi ønsker at bruge vores lokalplanlægning til at skabe bedre og mere bæredygtige byer,” siger Ninna Hedeager Olsen.

I landets næststørste by, Aarhus, fortæller kommunens teknik- og miljørådmand, Bünyamin Simsek (V), at det også i deres kommunalbestyrelse er redskaber, som man har manglet:

"Vi har arbejdet på at værne om og styrke det grønne, og der er også rigtig mange byudviklere og investorer, der er interesserede i at levere på det grønne. Så vi har haft det her fokus, og vi har villet det, men vi har ikke kunnet det med de eksisterende værktøjer," siger han.

FAKTA:
Det foreslår regeringen:

•    Kommuner får muligheder for i nye lokalplaner at stille krav til kvaliteten af bynatur og krav til vækstbetingelser for beplantning.
•    Kommuner får mulighed for i kommuneplaner at fastsætte en minimumsprocent for begrønning af et område til brug for lokalplanlægningen.
•    Kommunerne får mulighed for i en lokalplan at planlægge for midlertidig anvendelse af områder, der er midlertidigt ubenyttede, til byhaver i op til 10 år med mulighed for forlængelse.
Kilde: Regeringens udspil: Tættere på - Grønne byer og en hovedstad i udvikling

"Det er i tidsånden"
Hvis du skal have godkendt et stort eller småt byggeprojekt, er det din kommune, der - på baggrund af deres beføjelser i planloven - har til opgave at vurdere, om projektet er lovligt gennem de såkaldte lokalplaner.

Typisk bygger man jo bygningerne først, så hvis pengene løber tør, er det tit træerne og naturen, der ikke bliver til noget.
Nina Hedeager Olsen (EL), Teknik- og miljøborgmester, Københavns Kommune

I dag kan kommunalbestyrelserne for eksempel stille krav til, hvor høje husene må være, hvad hældningen må være på tagene og hvilken farve facaderne skal være - og i sidste ende kan kræve, at et nyopført byggeri skal rives ned igen.

Men indtil nu har der været meget begrænsede muligheder for, at stille krav om bæredygtighed, forklarer Ellen Højgaard Jensen, der er direktør i Dansk Byplanlaboratorium.

”Lokalplanlægningen er ikke født i en tid, hvor det var klima og natur, der stod i centrum; den er født i en arkitektonisk dagsorden. Så har man tilføjet en lille smule med byrum og noget omkring klimatilpasning, men ikke bynatur,” siger hun og tilføjer:

”Man kan i dag godt sige, at man gerne vil have nogle grønne facader eller tage, det nye i forslaget er, at man siger noget om kvalitet og biodiversitet. Så det er rigtig fint at få det med ind. Det er i tidsånden.”

Urealiserbare illustrationer
Københavns teknik- og miljøborgmester - der sammen med de øvrige medlemmer i teknik- og miljøudvalget er med til at godkende omkring fem lokalplaner om ugen - mener også, at planloven "måske er lidt forældet".
"Vi vedtager lokalplaner hver gang, der kommer nogen og søger om at bygge et sted i byen - og vi kan i den forbindelse stille en masse forskellige krav, blandt andet det om 25 procent almene boliger. Vi kan også stille krav om, at der skal plantes erstatningstræer, hvis de bliver nødt til at fælde nogen, men i dag skal det være proportionelt. Det betyder, at der er grænser for hvor meget natur vi kan sikre i lokalplanerne," siger Enhedslistens Ninna Hedeager Olsen.

Selvom de nye byggeprojekter, som bygherrerne præsenterer for kommunalbestyrelsen, ofte er fyldt med "en masse bynatur og biodiversitet," er det ikke altid, at det endelige byggeri afspejler de grønne ambitioner, lyder det fra borgmesteren:

"Bygherrerne kommer tit og præsenterer projekter, hvor der er en masse bynatur og biodiversitet, men det er ikke noget, vi kan kræve af dem i dag; vi kan kun håbe, at de gør det, som de har lovet os. Men typisk bygger man jo bygningerne først, så hvis pengene løber tør, er det tit træerne og naturen, der ikke bliver til noget."

Samme oplevelse deler hendes kollega fra Aarhus, teknik- og miljørådmand Bünyamin Simsek:

"Selvom vi har ønsket det, har vi ikke kunnet stille krav om at de illustrationer af nye projekter – der typisk er meget, meget smukke med masser af grønne blade og træer – bliver realiseret. Når vi får de her redskaber, og det bliver en del af lokalplanen, så skal man efterleve det. Så bliver det ikke bare  med en forståelse og accept fra bygherrer i en hensigtserklæring, men fordi, at det er et ønske fra byrådet,” siger rådmanden.

Svært at håndhæve
Regeringens forslag er overordnet set gode, men der er en risiko for, at det kan blive svært for kommunerne at håndhæve, advarer direktør i Dansk Byplanmonitor, Ellen Højgaard Jensen:
”Typisk bliver kravene håndhævet lige når byggeriet er lavet, og når vi snakker biofaktor og naturkvalitet, så er det jo noget, der udvikler sig over mange år.”

Hvordan mener du, at det burde håndhæves?
”Det er meget svært, synes jeg faktisk. Det vi allerede ser i nogle byggerier nu, hvor der er krav om begrønning, er, at man ikke laver ordentlige plantehuller eller giver ordentlig jord til planterne. Når det så er dødt efter fem år, er der ikke rigtig nogen, der gør noget," siger hun og tilføjer:

"Derfor synes jeg, at det er rigtig fint, at man får det ind i lokalplanen. Så må man prioritere, at der skal være nogle, der går ud og kigger på det efterfølgende og ser, om det er i orden."

Flere midlertidige byhaver
Et andet element i regeringens udspil er forslaget om, at give kommunerne bedre muligheder for, at tildele midlertidige tilladelser i op til ti år med mulighed for forlængelse til byhaver på ubenyttede arealer, hvor der måske først er planlagt byggeri om nogle år.
Det kan man allerede med for eksempel studieboliger, som studiebyen Chp Village  i København, der har fået en midlertidig tilladelse i ti år, fortæller Ellen Højgaard Jensen:

Den nuværende planlov er skabt til at regulere væksten i byerne og beskytte landbrugssektoren på landet, og der er brug for mere helhedstænkning, når det gælder væksten på landet og det grønne i byerne.
KL

"Så man kan bruge de områder, der ligger og venter på at blive omdannet, og man også kan dispensere fra en lokalplan, for at lave byhaver. I stedet for bare at lade det ligge hen og ligge brak, så kan man bruge det til noget i mellemtiden."

Det er også et forslag, som kan være "en god mulighed" i København, siger Ninna Hedeager Olsen. Men det er ikke uden udfordringer, lyder det.

"Alle måder hvorpå vi kan få mere bynatur og mere biodiversitet er spændende. Men når man giver folk ti års midlertidig tilladelse til for eksempel en byhave, så opstår der ofte nogle konflikter, fordi folk tit ender med at blive rigtig, rigtig glade for deres byhaver," siger hun.

Afholder det jer nogle gange fra at give de her dispensationer, fordi I er bange for, at der kommer en konflikt om ti år?
"Jeg synes, at vi skal blive ved med at være modige, og gøre det – også selvom det kan give nogle konflikter. Københavnerne bor rigtig tæt, og vi har mangel på plads, så vi skal turde at give de her midlertidige tilladelser der, hvor der er plads til kreativitet og fællesskab. Så må vi hjælpes ad med at minde os selv og hinanden om – når det så skal bruges til noget andet – at det bare var noget, vi var blevet enige om, at vi kunne gøre midlertidigt," svarer Ninna Hedeager Olsen.

KL afventer at tage stilling til konkrete forslag
Kommunernes Landsforening, KL, oplyser i en skriftlig kommentar til Altinget, at interesseorganisationen er positive for, "at kommunerne får bedre rammer for at planlægge", men at de afventer at tage stilling til de konkrete forslag til ændringer i planloven, til de kan se, hvilken sammenhæng det er tænkt til.
”Den nuværende planlov er skabt til at regulere væksten i byerne og beskytte landbrugssektoren på landet, og der er brug for mere helhedstænkning, når det gælder væksten på landet og det grønne i byerne. Det vil vi gerne diskutere samlet,” uddyber KL i kommentaren.

 

Byplanlaboratoriet mener

19. april 2024
LEDER, Byplan Nyt 1 2024

I Byplanlaboratoriet arbejder vi i 2024 ud fra en ny strategi, der både skal hjælpe os med at træffe målrettede… Læs mere
06. februar 2024
LEDER, Byplan Nyt 4 2023

To temaer kommer til at spille en langt større rolle i vores planlægning fremover. Dels hvordan byplanlægning i… Læs mere
29. August 2023
LEDER, Byplan Nyt 3 2023

Henover sommeren blev skovbrande, oversvømmelser og hagl på størrelse med appelsiner de visuelle sommerpostkort,… Læs mere
31. marts 2023
Leder, Byplan Nyt 1, 2023

Transportpolitikken har længe været domineret af silotænkning blandt politikere, myndighederne og branchen. Det… Læs mere
27. februar 2023
Byrumsmonitor 7. februar 2023Frederik Buhl Kristensen's interview med Ellen Højgaard Jensen, tidligere direktør i Dansk Byplanlaboratorium… Læs mere
15. december 2022
Jeg har lige deltaget i de danske planchefers årsmøde. I år var overskriften: Udfordringer i offentlig ledelse med løsningen af tidens… Læs mere
02. november 2022
Debatindlæg i Byrumsmonitor, 24. oktober 2022

Energikrisen har medført et akut arealbehov, som kun gør det tydeligere, hvor vigtigt det er… Læs mere
02. oktober 2022
Leder i Byplan Nyt 3, 2022

Med sommerens høje temperaturer og deraf følgende skovbrande blev spørgsmålet om, hvordan vi imødekommer… Læs mere
09. juni 2022
Leder, Byplan Nyt 2, 2022
Vi har allerede nu stor glæde af at dele lokaler med det nye sekretariat. Vi deler erfaringer og skaber synergier… Læs mere
29. marts 2022
Leder i Byplan Nyt 1, 2022

Politikere og borgere har for alvor fået øjnene op for de grønne elementer i byplanlægningen. Når… Læs mere
23. november 2021

Debatindlæg i Byrummonitor 23. november 2021
af direktør Ellen Højgaard Jensen og Jens Møller formand for Dansk Byplanlaboratorium

Der er… Læs mere
23. november 2021
Debatindlæg i Byrummonitor 23. november 2021
af direktør Ellen Højgaard Jensen og Jens Møller formand for Dansk Byplanlaboratorium

Der er… Læs mere
09. juni 2021
KOMMENTAR i Altinget, 8. juni 2021
af Ellen Højgaard Jensen, Direktør i Dansk Byplanlaboratorium

Der er mange spændende og perspektivrige… Læs mere
02. juni 2021
ARTIKEL i Altinget
af Birk Sebastian Kotkas, Journalist
2. juni 2021

I det nye udspil – Tættere på - Grønne byer og en hovedstad i… Læs mere
02. juni 2021
OVERBLIK i Byrumsmonitor
af Frederik Buhl og Kristensen og Emil Valdimarssen, 27. maj 2021

Regeringen har i et udspil tirsdag præsenteret… Læs mere
13. april 2021
LEDER Byplan Nyt 1 2021

2021 bliver et skelsættende år. Danskerne har lært at tage store beslutninger i fællesskab; det bliver også… Læs mere
23. marts 2021
KOMMENTAR i Altinget 22. marts 2021

Det stigende antal biler går ud over den kollektive trafik, som folk vælger fra på grund af kvalitet… Læs mere
08. februar 2021
KOMMENTAR i Altinget 8. februar 2021Det er på tide, at klimahensyn skrives ind i planloven. Det kan det nye Indenrigs- og Boligministerium… Læs mere
04. januar 2021
LEDER Byplan Nyt 4 2020
Om hundrede år er alting glemt – eller er det? Der er sikkert ikke nogen, der kan huske mig eller dig, men de kan… Læs mere
03. november 2020
LEDER Byplan Nyt 3, 2020

Partnerskaber er for alvor kommet på samfundets dagsordenen i de senere år, fordi løsningen af mange opgaver… Læs mere
27. maj 2020
Leder, Byplan Nyt 2, 2020

Den dag Mette Frederiksen lukkede landet ned, holdt jeg en gæsteforelæsning om den gode by for et hold kommende… Læs mere
28. april 2020
Indlæg på ByplanBlog af Jes Møler

Vi befinder os midt i – eller snarere i starten af – en kolossal krise, som primært er sundhedsmæssig og… Læs mere
28. april 2020
Dårlig byplanlægning forhindrer, at cyklen får vigtig rolle i den grønne omstilling.

Vi bygger for mange parcelhuse i Danmark, som gør… Læs mere
27. april 2020
Jeg ønsker mig et by- og boligministerium i 2019

Regeringen ser fejlagtigt ud til at tro, at markedet løser alle problemer på boligområdet… Læs mere
27. april 2020
Planloven skal bruges langt mere i den bæredygtige omstilling, skriver Jes Møller, formand for Dansk Byplanlaboratorium. Vi skal udlægge… Læs mere
23. april 2020
Leder, Byplan Nyt 1, 2020

Danskerne er et handelsfolk, der ofte sætter lighedstegn mellem butikker og byliv. Og det gælder på alle skalaer… Læs mere
23. april 2020
Leder, Byplan Nyt 4, 2019

Transport og mobilitet kan som få andre politiske temaer dele vandene. Vi ser det bl.a. i Norge i øjeblikket,… Læs mere
14. april 2020
Leder, Byplan Nyt 3, 2019

Boligpolitikken er vigtig. Den sætter rammerne for, hvor og hvordan vi alle sammen kan skaffe et godt hjem til… Læs mere
14. april 2020
Leder, Byplan Nyt 1, 2019

Landsplandirektivet ”Forslag til Fingerplan 2019” er i skrivende stund i høring.

Siden regionplanlægningen blev… Læs mere
07. juni 2019
Leder, Byplan Nyt 2, Juni 2019

Under valgkampen stod mange folketingspolitikere i kø for at fortælle, hvor grønne og klimabevidste de var… Læs mere
03. juni 2019
Leder fra Byplan Nyt 2, 2017

Jeg sidder midt i København og sveder, mens 1000-vis af unge fester i gaderne. Det forstyrrer mig lidt - og… Læs mere
12. december 2018
Leder i Byplan Nyt 4, 2018

Spørgsmålet faldt forleden, da jeg var til en større fødselsdagsfest. Det er ofte et af de allerførste… Læs mere
08. oktober 2018
Leder i Byplan Nyt 3, 2018

Byplanlægning er også politik. Sådan lyder vores omskrivning af det gamle ordsprog, der siger, at krige er for… Læs mere
13. juni 2018
Leder i Byplan Nyt 2, 2018

I maj måned nedsatte regeringen et Hovedstadsudvalg med deltagelse af hele 6 ministerier. Det er en rigtig god… Læs mere
10. april 2018
Leder i Byplan Nyt 1, 2018

Selvom debatten i øjeblikket næsten udelukkende handler om de udsatte boligområder, så er det faktisk… Læs mere
20. marts 2018
Kronik i Politiken 14. marts 2018 af Ellen Højgaard Jensen og Jes Møller

Fingerplanen for Københavns udvikling er 70 år gammel, men er som… Læs mere
13. december 2017
Leder fra Byplan Nyt 1, 2017

Resultatet af kommunalvalget betyder, at vi får en overvægt af røde borgmestre. Alligevel vil jeg påstå, at… Læs mere
22. november 2017
Leder fra Byplan Nyt 3, 2017

Samarbejdet mellem kommuner og virksomheder er helt afgørende for, at vores byer kan skabe bykvalitet, gode… Læs mere
23. marts 2017
Leder fra Byplan Nyt 1, 2017

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen har udtalt at byfornyelsen bør afskaffes. Det var i… Læs mere
30. januar 2017
Leder fra Byplan Nyt 4, 2016

Planloven har stået for skud og der er blevet talt med meget store bogstaver. Jeg er glad for, at det hele… Læs mere
30. januar 2017
Leder fra Byplan Nyt 3, 2016

I år mødes vi til Byplanmødet under overskriften ”Byer under forvandling”. For sådan er det jo med byer – de… Læs mere
30. januar 2017
Leder fra Byplan Nyt 1, 2016

I en artikel her i bladet citerer professor Walter Unterrainer et japansk ordsprog: ”Fall seven times, stand… Læs mere
30. januar 2017
Leder fra Byplan Nyt 2, 2016 

Fortidens helte opdyrkede landet. I 1800-tallet foregik der en kæmpe forvandling af det danske landskab.… Læs mere