Bæredygtig mobilitet er under pres

Bæredygtig mobilitet er under pres

KOMMENTAR i Altinget 22. marts 2021

Det stigende antal biler går ud over den kollektive trafik, som folk vælger fra på grund af kvalitet og frekvens. Skiftende regeringer har arbejdet for at fremme projekter, som vil skabe mere biltrafik og underminere grundlaget for bæredygtige transportformer, skriver Ellen Højgaard.

For få år siden talte og skrev alle om selvkørende biler som den store åbenbaring i forhold til fremtidens mobilitet. Kombinationen med andre transportmidler og delebilsordninger gav næring til håb om en mere effektiv og bæredygtig transport i fremtiden. Perspektivet var, at man kunne sidde i den selvkørende bil på vej til arbejde og forberede sig.

I øjeblikket stiger antallet af biler. Det er hjulpet på vej af nedsættelsen af bilafgifterne under den forrige regering. Trængsel og luftforurening i byerne og lange køer på indfaldsvejene betyder et enormt tidspilde. Det er ineffektivt og ikke bæredygtigt. Ellen Højgaard Jensen, direktør, Dansk Byplanlaboratorium

Men nu er fokus skiftet, så nu taler vi om elbiler og infrastruktur til ladestandere. Og det ligger implicit, at køber man en elbil, så kan man pudse glorien.

Forleden deltog jeg på et velbesøgt digitalt borgermøde om Frederiksbergs kommuneplan. Her har man et ambitiøst mål om at der højst må være 250 meter til en ladestander – og det er et flot mål.

Men en opmærksom borger spurgte også til om man på sigt ved om bilejerskabet og de kørte kilometer så vil stige. Politikerne måtte ærligt svare, at det vidste de ikke. Tiden må vise det. Vigtig er det i hvert fald at satsningen på elbiler ikke står alene.

Der er brug for, at fagfolk råber op
I øjeblikket stiger antallet af biler - uanset drivmiddel. Det er hjulpet på vej af nedsættelsen af bilafgifterne under den forrige regering. Trængsel og luftforurening i byerne og lange køer på indfaldsvejene betyder et enormt tidspilde. Det er ineffektivt og ikke bæredygtigt.

Og det går ud over den kollektive trafik, som folk vælger fra på grund af kvalitet og frekvens. Der har været besparelser på kollektive tilbud over hele landet og som en ondsindet cirkel forstærkes det hele af coronaen og efterlader selskaberne, der driver den kollektive trafik, med store huller i pengekassen.

Derfor er der brug for, at vi som fagfolk råber op og anskueliggør og formidler, at der er andre muligheder for mobilitet på paletten. Og ikke mindst, så er der masser af muligheder for at kombinere de forskellige mobilitetsformer effektivt, så det er attraktivt for både pendlere og erhverv og vi kan erobre vores byer tilbage.

Der er brug for stærke trafikale knudepunkter
Vi har simpelthen brug for nye prioriteringer og beslutninger om, hvordan vi transportere os selv og varer rundt i landet.

Det kan undre, at skiftende regeringer arbejder for at fremme meget store infrastrukturprojekter som Fehmern Bælt, Kattegat-forbindelsen og en bro mellem Helsingør-Helsingborg. Det er projekter i den helt store milliardklasse, der alt andet lige vil skabe endnu mere biltrafik. Ellen Højgaard Jensen, direktør, Dansk Byplanlaboratorium

Det interessante er, hvordan vi understøtter de transportformer, der er mere bæredygtige end biltransporten; gang, cykling og kollektiv transport. Og det er her planlægningen er et vigtigt aktiv – eller kan være det - hvis der er politisk vilje.

I svundne tider var byens banegård med tilhørende rutebilstation et naturligt knudepunkt. Og stærke trafikale knudepunkter er der brug for. Byrum med attraktivt byliv og tryghed, hvor kombinationsrejser understøttes og det er attraktivt at stille sin cykel, når man skal videre med bus, tog, metro eller måske en delebil.

Kommuner og transportselskaber skal tænke og planlægge med knudepunkternes kvaliteter for øje; det er helt afgørende for en bæredygtig mobilitet.

Projekter underminerer bæredygtige transportformer
Jeg vil også pege på det såkaldte stationsnærhedsprincip, som har været bærende i Fingerplanens opland. Udlæg af boliger og erhverv har som hovedregel skullet placeres maksimalt 600 meter fra en station. Erfaringerne viser, at 600 meter er grænsen for, hvor langt pendlere og beboere vil gå til kollektiv trafik og dermed fravælge bilen.

Og så er der brug for, at vi tør tænke nyt. Mange steder skal bilerne ud af byen, så luften ikke er tung af benzin- og dieselos og funktionen af gader og stræder ikke er som p-plads, men kan fungere som legeplads, mødested og være sikker for gående og cyklister.

På den helt store skala kan det undre, at skiftende regeringer arbejder for at fremme de meget store infrastrukturprojekter som Fehmern Bælt, Kattegat-forbindelsen og en bro mellem Helsingør – Helsingborg.

Det er projekter i den helt store milliardklasse, der alt andet lige vil skabe endnu mere biltrafik og dermed underminere grundlaget for andre, mere bæredygtige transportformer.

Det er et tema, som efter min mening kan og bør adresseres i regeringens kommende landsplanredegørelse.

Se Ellen Højgard Jensens kommentar i Altinget, 22. marts 2021

Byplanlaboratoriet mener

19. april 2024
LEDER, Byplan Nyt 1 2024

I Byplanlaboratoriet arbejder vi i 2024 ud fra en ny strategi, der både skal hjælpe os med at træffe målrettede… Læs mere
06. februar 2024
LEDER, Byplan Nyt 4 2023

To temaer kommer til at spille en langt større rolle i vores planlægning fremover. Dels hvordan byplanlægning i… Læs mere
29. August 2023
LEDER, Byplan Nyt 3 2023

Henover sommeren blev skovbrande, oversvømmelser og hagl på størrelse med appelsiner de visuelle sommerpostkort,… Læs mere
31. marts 2023
Leder, Byplan Nyt 1, 2023

Transportpolitikken har længe været domineret af silotænkning blandt politikere, myndighederne og branchen. Det… Læs mere
27. februar 2023
Byrumsmonitor 7. februar 2023Frederik Buhl Kristensen's interview med Ellen Højgaard Jensen, tidligere direktør i Dansk Byplanlaboratorium… Læs mere
15. december 2022
Jeg har lige deltaget i de danske planchefers årsmøde. I år var overskriften: Udfordringer i offentlig ledelse med løsningen af tidens… Læs mere
02. november 2022
Debatindlæg i Byrumsmonitor, 24. oktober 2022

Energikrisen har medført et akut arealbehov, som kun gør det tydeligere, hvor vigtigt det er… Læs mere
02. oktober 2022
Leder i Byplan Nyt 3, 2022

Med sommerens høje temperaturer og deraf følgende skovbrande blev spørgsmålet om, hvordan vi imødekommer… Læs mere
09. juni 2022
Leder, Byplan Nyt 2, 2022
Vi har allerede nu stor glæde af at dele lokaler med det nye sekretariat. Vi deler erfaringer og skaber synergier… Læs mere
29. marts 2022
Leder i Byplan Nyt 1, 2022

Politikere og borgere har for alvor fået øjnene op for de grønne elementer i byplanlægningen. Når… Læs mere
23. november 2021

Debatindlæg i Byrummonitor 23. november 2021
af direktør Ellen Højgaard Jensen og Jens Møller formand for Dansk Byplanlaboratorium

Der er… Læs mere
23. november 2021
Debatindlæg i Byrummonitor 23. november 2021
af direktør Ellen Højgaard Jensen og Jens Møller formand for Dansk Byplanlaboratorium

Der er… Læs mere
09. juni 2021
KOMMENTAR i Altinget, 8. juni 2021
af Ellen Højgaard Jensen, Direktør i Dansk Byplanlaboratorium

Der er mange spændende og perspektivrige… Læs mere
02. juni 2021
ARTIKEL i Altinget
af Birk Sebastian Kotkas, Journalist
2. juni 2021

I det nye udspil – Tættere på - Grønne byer og en hovedstad i… Læs mere
02. juni 2021
OVERBLIK i Byrumsmonitor
af Frederik Buhl og Kristensen og Emil Valdimarssen, 27. maj 2021

Regeringen har i et udspil tirsdag præsenteret… Læs mere
13. april 2021
LEDER Byplan Nyt 1 2021

2021 bliver et skelsættende år. Danskerne har lært at tage store beslutninger i fællesskab; det bliver også… Læs mere
23. marts 2021
KOMMENTAR i Altinget 22. marts 2021

Det stigende antal biler går ud over den kollektive trafik, som folk vælger fra på grund af kvalitet… Læs mere
08. februar 2021
KOMMENTAR i Altinget 8. februar 2021Det er på tide, at klimahensyn skrives ind i planloven. Det kan det nye Indenrigs- og Boligministerium… Læs mere
04. januar 2021
LEDER Byplan Nyt 4 2020
Om hundrede år er alting glemt – eller er det? Der er sikkert ikke nogen, der kan huske mig eller dig, men de kan… Læs mere
03. november 2020
LEDER Byplan Nyt 3, 2020

Partnerskaber er for alvor kommet på samfundets dagsordenen i de senere år, fordi løsningen af mange opgaver… Læs mere
27. maj 2020
Leder, Byplan Nyt 2, 2020

Den dag Mette Frederiksen lukkede landet ned, holdt jeg en gæsteforelæsning om den gode by for et hold kommende… Læs mere
28. april 2020
Indlæg på ByplanBlog af Jes Møler

Vi befinder os midt i – eller snarere i starten af – en kolossal krise, som primært er sundhedsmæssig og… Læs mere
28. april 2020
Dårlig byplanlægning forhindrer, at cyklen får vigtig rolle i den grønne omstilling.

Vi bygger for mange parcelhuse i Danmark, som gør… Læs mere
27. april 2020
Jeg ønsker mig et by- og boligministerium i 2019

Regeringen ser fejlagtigt ud til at tro, at markedet løser alle problemer på boligområdet… Læs mere
27. april 2020
Planloven skal bruges langt mere i den bæredygtige omstilling, skriver Jes Møller, formand for Dansk Byplanlaboratorium. Vi skal udlægge… Læs mere
23. april 2020
Leder, Byplan Nyt 1, 2020

Danskerne er et handelsfolk, der ofte sætter lighedstegn mellem butikker og byliv. Og det gælder på alle skalaer… Læs mere
23. april 2020
Leder, Byplan Nyt 4, 2019

Transport og mobilitet kan som få andre politiske temaer dele vandene. Vi ser det bl.a. i Norge i øjeblikket,… Læs mere
14. april 2020
Leder, Byplan Nyt 3, 2019

Boligpolitikken er vigtig. Den sætter rammerne for, hvor og hvordan vi alle sammen kan skaffe et godt hjem til… Læs mere
14. april 2020
Leder, Byplan Nyt 1, 2019

Landsplandirektivet ”Forslag til Fingerplan 2019” er i skrivende stund i høring.

Siden regionplanlægningen blev… Læs mere
07. juni 2019
Leder, Byplan Nyt 2, Juni 2019

Under valgkampen stod mange folketingspolitikere i kø for at fortælle, hvor grønne og klimabevidste de var… Læs mere
03. juni 2019
Leder fra Byplan Nyt 2, 2017

Jeg sidder midt i København og sveder, mens 1000-vis af unge fester i gaderne. Det forstyrrer mig lidt - og… Læs mere
12. december 2018
Leder i Byplan Nyt 4, 2018

Spørgsmålet faldt forleden, da jeg var til en større fødselsdagsfest. Det er ofte et af de allerførste… Læs mere
08. oktober 2018
Leder i Byplan Nyt 3, 2018

Byplanlægning er også politik. Sådan lyder vores omskrivning af det gamle ordsprog, der siger, at krige er for… Læs mere
13. juni 2018
Leder i Byplan Nyt 2, 2018

I maj måned nedsatte regeringen et Hovedstadsudvalg med deltagelse af hele 6 ministerier. Det er en rigtig god… Læs mere
10. april 2018
Leder i Byplan Nyt 1, 2018

Selvom debatten i øjeblikket næsten udelukkende handler om de udsatte boligområder, så er det faktisk… Læs mere
20. marts 2018
Kronik i Politiken 14. marts 2018 af Ellen Højgaard Jensen og Jes Møller

Fingerplanen for Københavns udvikling er 70 år gammel, men er som… Læs mere
13. december 2017
Leder fra Byplan Nyt 1, 2017

Resultatet af kommunalvalget betyder, at vi får en overvægt af røde borgmestre. Alligevel vil jeg påstå, at… Læs mere
22. november 2017
Leder fra Byplan Nyt 3, 2017

Samarbejdet mellem kommuner og virksomheder er helt afgørende for, at vores byer kan skabe bykvalitet, gode… Læs mere
23. marts 2017
Leder fra Byplan Nyt 1, 2017

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen har udtalt at byfornyelsen bør afskaffes. Det var i… Læs mere
30. januar 2017
Leder fra Byplan Nyt 4, 2016

Planloven har stået for skud og der er blevet talt med meget store bogstaver. Jeg er glad for, at det hele… Læs mere
30. januar 2017
Leder fra Byplan Nyt 3, 2016

I år mødes vi til Byplanmødet under overskriften ”Byer under forvandling”. For sådan er det jo med byer – de… Læs mere
30. januar 2017
Leder fra Byplan Nyt 1, 2016

I en artikel her i bladet citerer professor Walter Unterrainer et japansk ordsprog: ”Fall seven times, stand… Læs mere
30. januar 2017
Leder fra Byplan Nyt 2, 2016 

Fortidens helte opdyrkede landet. I 1800-tallet foregik der en kæmpe forvandling af det danske landskab.… Læs mere