Ellen Højgaard Jensen: Ny styrelse giver håb for fremtidens bæredygtige byområder

Ellen Højgaard Jensen: Ny styrelse giver håb for fremtidens bæredygtige byområder

KOMMENTAR i Altinget 8. februar 2021

Det er på tide, at klimahensyn skrives ind i planloven. Det kan det nye Indenrigs- og Boligministerium forhåbentlig hjælpe med, skriver Ellen Højgaard Jensen i sin kommentar.

Midt i denne lidt triste tid har vi fået en nyhed, der giver håb om et mere bæredygtigt og sammenhængende land. Vi har nemlig fået et indenrigs og boligministerium, hvor planloven også placeres og hvor der bliver oprettet en bolig- og planstyrelse. Det er vi utrolig glade for i Dansk Byplanlaboratorium, for det giver den nye indenrigs og boligminister Kaare Dybvad de redskaber, han skal bruge – samlet under samme hat.

Planlovsevaluering følger med

Kaare Dybvad får evalueringen af planloven med i købet. Den var godt i gang, da Coronaen ramte og vi venter spændt på at arbejdet genoptages. Målet er at skabe en planlov, der understøtter den grønne omstilling og et første skridt kan være at skrive klima ind i formålsparagraffen. Fysisk planlægning er et vigtigt og på mange måder underkendt instrument i forbindelse med C02 reduktion. F.eks. betyder det meget, hvor folk bosætter sig og hvordan de kommer til og fra arbejde.

I forhold til udvikling af nye byområder skal der også tænkes nyt. Rundt omkring i kommunerne er der en stadigt voksende interesse for at udvikle bæredygtige byområder. Men mange politikere bliver overraskede over, hvor få muligheder de har for rent faktisk at planlægge bæredygtigt i deres lokalplaner. Hele lokalplaninstrumentet er skabt til at sikre arkitektonisk og volumenmæssige kvaliteter – og ikke til at skabe en bæredygtige byer. Derfor er der behov for at udvide mulighederne. Og det haster!

Hvad kan man regulere i lokalplanen i dag?

Lokalplanen giver faktisk en række konkrete muligheder for at styrke bæredygtigheden. Men de er ret fragmenterede og hele lovkomplekset er født i en anden tid. Men det er muligt at planlægge lokal afledning af regnvand, belægningstyper, cykelstativer, cykelstier og gangforhold, parkering, fælleshuse, opstilling af affaldsskure og komposteringsplads, indretning af uderum og f.eks. bevaring af træer. Endelig kan kommunen via størrelse og karakter af bebyggelsen sørge for at udnytte tæthed, læ, og sol optimalt. Det lyder alt sammen fint, men der mangler noget.

Lokalplanen kan ikke regulere cirkulære stofstrømme og materialevalg

I mange af de høringssvar, der kom ind da planloven var til debat i slutningen af 2019, blev der efterlyst mere håndfaste redskaber til planlægning af en bæredygtig by. Det blev fremhævet, at lokalplanen f.eks. ikke kan indeholde bestemmelser, der handler om lokalområdets energi- og stofstrømme, ressourceforbrug, affaldshåndtering eller drift af de grønne områder – herunder biodiversitet, biofaktor og livscyklusberegninger. Man kan f.eks. indskrive retningslinjer om solceller og solfangere i bebyggelsen, men man kan ikke påbyde det. Den eneste mulighed kommunerne har for at planlægge disse vigtige ting er hvis de selv ejer jorden.

EU’s regler må udfordres

Når det kommer til krav om bæredygtige materialer i byggeriet, står det sløjt til med mulighederne for at stille krav i lokalplanerne. Siden 2007 har vi stillet spørgsmålet igen og igen. ”Hvorfor kan vi ikke stille krav om bæredygtige materialer i planlægningen og byggeriet?” Og i alle årene har svaret været at EU-reglerne spænder ben. Men i 2021 må principper om klimavenlighed, bæredygtighed og cirkulær økonomi snart være at finde i grundlaget for de krav, der stilles til de materialer vi anvender i vores byggeri.

Vi skal genbruge bystrukturen

Med mere end 500 nye lokalplaner om året er der gang i byggeriet. Her er det vigtigt at huske på at den mest bæredygtige by oftest er den by, vi allerede har. Planlægningen skal derfor styrke en udvikling, hvor vi bruger den infrastruktur, der allerede er udlagt og den bygningsmasse, vi allerede har til rådighed. Det kan kommunerne regulere i deres kommuneplaner, men der er også brug for statslig styring – f.eks. i Fingerplanens område. Og nu er der en unik chance for at nå i mål. Vi deltager meget gerne i udviklingen af en ny planlov og i debatten om hvordan landet og byerne kan udvikle sig i en mere bæredygtig retning. Det er der behov for.

 

Se Ellen Højgard Jensens kommentar i Altinget, 8. februar 2021

Byplanlaboratoriet mener

19. april 2024
LEDER, Byplan Nyt 1 2024

I Byplanlaboratoriet arbejder vi i 2024 ud fra en ny strategi, der både skal hjælpe os med at træffe målrettede… Læs mere
06. februar 2024
LEDER, Byplan Nyt 4 2023

To temaer kommer til at spille en langt større rolle i vores planlægning fremover. Dels hvordan byplanlægning i… Læs mere
29. August 2023
LEDER, Byplan Nyt 3 2023

Henover sommeren blev skovbrande, oversvømmelser og hagl på størrelse med appelsiner de visuelle sommerpostkort,… Læs mere
31. marts 2023
Leder, Byplan Nyt 1, 2023

Transportpolitikken har længe været domineret af silotænkning blandt politikere, myndighederne og branchen. Det… Læs mere
27. februar 2023
Byrumsmonitor 7. februar 2023Frederik Buhl Kristensen's interview med Ellen Højgaard Jensen, tidligere direktør i Dansk Byplanlaboratorium… Læs mere
15. december 2022
Jeg har lige deltaget i de danske planchefers årsmøde. I år var overskriften: Udfordringer i offentlig ledelse med løsningen af tidens… Læs mere
02. november 2022
Debatindlæg i Byrumsmonitor, 24. oktober 2022

Energikrisen har medført et akut arealbehov, som kun gør det tydeligere, hvor vigtigt det er… Læs mere
02. oktober 2022
Leder i Byplan Nyt 3, 2022

Med sommerens høje temperaturer og deraf følgende skovbrande blev spørgsmålet om, hvordan vi imødekommer… Læs mere
09. juni 2022
Leder, Byplan Nyt 2, 2022
Vi har allerede nu stor glæde af at dele lokaler med det nye sekretariat. Vi deler erfaringer og skaber synergier… Læs mere
29. marts 2022
Leder i Byplan Nyt 1, 2022

Politikere og borgere har for alvor fået øjnene op for de grønne elementer i byplanlægningen. Når… Læs mere
23. november 2021

Debatindlæg i Byrummonitor 23. november 2021
af direktør Ellen Højgaard Jensen og Jens Møller formand for Dansk Byplanlaboratorium

Der er… Læs mere
23. november 2021
Debatindlæg i Byrummonitor 23. november 2021
af direktør Ellen Højgaard Jensen og Jens Møller formand for Dansk Byplanlaboratorium

Der er… Læs mere
09. juni 2021
KOMMENTAR i Altinget, 8. juni 2021
af Ellen Højgaard Jensen, Direktør i Dansk Byplanlaboratorium

Der er mange spændende og perspektivrige… Læs mere
02. juni 2021
ARTIKEL i Altinget
af Birk Sebastian Kotkas, Journalist
2. juni 2021

I det nye udspil – Tættere på - Grønne byer og en hovedstad i… Læs mere
02. juni 2021
OVERBLIK i Byrumsmonitor
af Frederik Buhl og Kristensen og Emil Valdimarssen, 27. maj 2021

Regeringen har i et udspil tirsdag præsenteret… Læs mere
13. april 2021
LEDER Byplan Nyt 1 2021

2021 bliver et skelsættende år. Danskerne har lært at tage store beslutninger i fællesskab; det bliver også… Læs mere
23. marts 2021
KOMMENTAR i Altinget 22. marts 2021

Det stigende antal biler går ud over den kollektive trafik, som folk vælger fra på grund af kvalitet… Læs mere
08. februar 2021
KOMMENTAR i Altinget 8. februar 2021Det er på tide, at klimahensyn skrives ind i planloven. Det kan det nye Indenrigs- og Boligministerium… Læs mere
04. januar 2021
LEDER Byplan Nyt 4 2020
Om hundrede år er alting glemt – eller er det? Der er sikkert ikke nogen, der kan huske mig eller dig, men de kan… Læs mere
03. november 2020
LEDER Byplan Nyt 3, 2020

Partnerskaber er for alvor kommet på samfundets dagsordenen i de senere år, fordi løsningen af mange opgaver… Læs mere
27. maj 2020
Leder, Byplan Nyt 2, 2020

Den dag Mette Frederiksen lukkede landet ned, holdt jeg en gæsteforelæsning om den gode by for et hold kommende… Læs mere
28. april 2020
Indlæg på ByplanBlog af Jes Møler

Vi befinder os midt i – eller snarere i starten af – en kolossal krise, som primært er sundhedsmæssig og… Læs mere
28. april 2020
Dårlig byplanlægning forhindrer, at cyklen får vigtig rolle i den grønne omstilling.

Vi bygger for mange parcelhuse i Danmark, som gør… Læs mere
27. april 2020
Jeg ønsker mig et by- og boligministerium i 2019

Regeringen ser fejlagtigt ud til at tro, at markedet løser alle problemer på boligområdet… Læs mere
27. april 2020
Planloven skal bruges langt mere i den bæredygtige omstilling, skriver Jes Møller, formand for Dansk Byplanlaboratorium. Vi skal udlægge… Læs mere
23. april 2020
Leder, Byplan Nyt 1, 2020

Danskerne er et handelsfolk, der ofte sætter lighedstegn mellem butikker og byliv. Og det gælder på alle skalaer… Læs mere
23. april 2020
Leder, Byplan Nyt 4, 2019

Transport og mobilitet kan som få andre politiske temaer dele vandene. Vi ser det bl.a. i Norge i øjeblikket,… Læs mere
14. april 2020
Leder, Byplan Nyt 3, 2019

Boligpolitikken er vigtig. Den sætter rammerne for, hvor og hvordan vi alle sammen kan skaffe et godt hjem til… Læs mere
14. april 2020
Leder, Byplan Nyt 1, 2019

Landsplandirektivet ”Forslag til Fingerplan 2019” er i skrivende stund i høring.

Siden regionplanlægningen blev… Læs mere
07. juni 2019
Leder, Byplan Nyt 2, Juni 2019

Under valgkampen stod mange folketingspolitikere i kø for at fortælle, hvor grønne og klimabevidste de var… Læs mere
03. juni 2019
Leder fra Byplan Nyt 2, 2017

Jeg sidder midt i København og sveder, mens 1000-vis af unge fester i gaderne. Det forstyrrer mig lidt - og… Læs mere
12. december 2018
Leder i Byplan Nyt 4, 2018

Spørgsmålet faldt forleden, da jeg var til en større fødselsdagsfest. Det er ofte et af de allerførste… Læs mere
08. oktober 2018
Leder i Byplan Nyt 3, 2018

Byplanlægning er også politik. Sådan lyder vores omskrivning af det gamle ordsprog, der siger, at krige er for… Læs mere
13. juni 2018
Leder i Byplan Nyt 2, 2018

I maj måned nedsatte regeringen et Hovedstadsudvalg med deltagelse af hele 6 ministerier. Det er en rigtig god… Læs mere
10. april 2018
Leder i Byplan Nyt 1, 2018

Selvom debatten i øjeblikket næsten udelukkende handler om de udsatte boligområder, så er det faktisk… Læs mere
20. marts 2018
Kronik i Politiken 14. marts 2018 af Ellen Højgaard Jensen og Jes Møller

Fingerplanen for Københavns udvikling er 70 år gammel, men er som… Læs mere
13. december 2017
Leder fra Byplan Nyt 1, 2017

Resultatet af kommunalvalget betyder, at vi får en overvægt af røde borgmestre. Alligevel vil jeg påstå, at… Læs mere
22. november 2017
Leder fra Byplan Nyt 3, 2017

Samarbejdet mellem kommuner og virksomheder er helt afgørende for, at vores byer kan skabe bykvalitet, gode… Læs mere
23. marts 2017
Leder fra Byplan Nyt 1, 2017

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen har udtalt at byfornyelsen bør afskaffes. Det var i… Læs mere
30. januar 2017
Leder fra Byplan Nyt 4, 2016

Planloven har stået for skud og der er blevet talt med meget store bogstaver. Jeg er glad for, at det hele… Læs mere
30. januar 2017
Leder fra Byplan Nyt 3, 2016

I år mødes vi til Byplanmødet under overskriften ”Byer under forvandling”. For sådan er det jo med byer – de… Læs mere
30. januar 2017
Leder fra Byplan Nyt 1, 2016

I en artikel her i bladet citerer professor Walter Unterrainer et japansk ordsprog: ”Fall seven times, stand… Læs mere
30. januar 2017
Leder fra Byplan Nyt 2, 2016 

Fortidens helte opdyrkede landet. I 1800-tallet foregik der en kæmpe forvandling af det danske landskab.… Læs mere