Lav bund og høje ambitioner i Brønderslev Kommune

Ansøger: Brønderslev Kommune

Ansøgt beløb: 224.000 kr.

Formål
Målet er, at der opsamles viden om alternativ anvendelse af og konkrete metoder til at omlægge lavbundsjorde og at der bliver indsamlet erfaringer om og peget på en good practice for samarbejde med landbrugsorganisationer og lodsejere omkring udtagning og omlægning af lavbundsarealer.

Projektidé og forventede resultater
At indsamle viden gennem foredrag, workshops og rundture/markvandringer med en bred skare af interessenter, herunder landboorganisationer, energiproducenter, rådgivere, lodsejere og kommunen. Den fælles vidensindsamling skal danne grundlag for udarbejdelse af en fælles vision og principper for udtagning og omlægning af lavbundsjorde, så det bliver hurtigere og lettere at planlægge herfor og så klimahensyn får en større betydning i planlægningen, både i kommunen selv og på nationalt plan.  

Projektets eksempelværdi
Der udarbejdes en publikation med den indhentede viden og erfaringsopsamling om udtagning og omlægning af lavbundsjord, herunder værktøjer, konkrete eksempler og step-by-step guides, til inspiration i andre kommuner. En tydelig beskrivelse af konteksten, så projektets resultater kan ses i lyset heraf, skal gøre det let for andre kommuner at benytte resultaterne kontekstuafhængigt.