Ringsteds strategiske handleplan til planlægning for bæredygtig mobilitet i købstaden

Ansøger: Ringsted Kommune

Ansøgt beløb: 492.500 kr.

 

Formål
At bidrage til at omsætte Klimaplanens mål om, at 80% af de korte ture skal være aktive ture i 2030 til en strategisk handleplan og input til kommuneplanen. Gennem inddragelse af borgere, brugergrupper m.v., vil projektet identificere barrierer og muligheder samt skabe forståelse for mere aktiv transport. Der udpeges et pilotområde, hvor der designes og afprøves midlertidige mobilitetsløsninger.

Projektidé og forventede resultater
Projektet skal munde ud i en strategisk handleplan med et fælles plangrundlag, som kan indgå i kommuneplanen og være afsæt for fremtidige anlæg, der understøtter aktiv transport. Desuden udvikles et procesredskab med anbefalinger til involvering og partnerskaber, der kan give øget brug og øget ejerskab, og endelig formuleres konkrete anbefalinger til anlæg, design mv. Projektet vil forudsætte nye tværgående samarbejder og skabe et kompetenceløft på tværs af afdelinger i kommunen.

Projektets eksempelværdi
Ringsted Kommune vil udarbejde et redskabskatalog til aktiv mobilitet. Ringsted har en størrelse og en struktur, som minder om en række andre byer, som vil kunne få inspiration fra pilotprojektet og bruge konklusionerne med henblik på at arbejde for at få flere bilture flyttet over til aktive ture.