Udvikling af bæredygtighedsværktøjer for Helsingør og Roskilde Kommune

Ansøger: Helsingør og Roskilde Kommune

Ansøgt beløb: 600.000 kr.

Formål
Projektet har til formål at styrke Roskilde og Helsingør Kommunes bæredygtighedstilgang inden for tematikker, der går på tværs og knytter sig til fælles kommunetypologier og fysiske planlægningskontekster: provinskommunen i udvikling mod en grønnere fremtid. Derfor ønsker kommunerne at udvikle et bæredygtighedsværktøj fælles, men med forskellige tilgange til planprocessen.

Projektidé og forventede resultater
Kommunerne ønsker via en todelt proces at udvikle hvert deres bæredygtighedsværktøj. Det skal gøres ved i fællesskab at blive klogere på de relevante fysiske planlægningstematikker, der knytter sig til at være en provinskommune, hvorefter processen deler sig i to spor med henblik på at implementere læringen og løsningerne i hhv. værktøj for lokalplanniveau (Roskilde Kommune) og værktøj for kommuneplanniveau (Helsingør Kommune). Efterfølgende eksekveres en implementeringsproces i de respektive forvaltninger og byråd.

Projektets eksempelværdi
Målet er, at løsningerne baserer sig på et fælles og endnu mere oplyst grundlag, end hvis kommunerne havde været, hvis kommunerne havde været i processen hver for sig. Det skaber et endnu bedre grundlag for, at den læring kan komme resten af Danmarks 14 provinskommuner til gode.