Ny energi! Vedvarende energianlæg som dynamo for klimatilpasning og lokal udvikling i Haderslev Kommune

Ansøger: Haderslev Kommune

Ansøgt beløb: 500.000 kr.

Formål
Som del af realiseringen af målsætningerne i sin klimaplan, skal Haderslev Kommune i de kommende år realisere en række nye store VE-anlæg i ofte sårbare lokalområder. Realiseringen af nye VE-anlæg er kompleks og stiller således store krav til formen af kommunens planlægning. Samtidig kan den rette planlægning åbne nye perspektiver for ny udvikling af lokalsamfundene.

Projektidé og forventede resultater
For at kunne realisere målsætningerne i kommunens klimaplan, skal Haderslev Kommune i de kommende år realisere en række nye store VE-anlæg. Disse anlæg vil ofte skulle placeres i lokalområder uden for byerne, der i forvejen kan være udfordrede og sårbare. Samtidig rummer VE-planlægningen en række traditionelle udfordringer i forhold til at sikre lokale værdier og imødekomme lokale bekymringer.

Projektets eksempelværdi
Pilotprojektet vil vise velfunderede eksempler på en bredt integreret og multifacetteret planlægning for VE-projekter og tilknyttede lokale initiativer for kommuner og statslige myndigheder. Det gælder såvel på det strategiske som på det operative niveau i de politiske og forvaltningsmæssige processer i planlægningen, hvor projektet vil kunne pege på konkrete metoder og tilgange til at formulere og opnå præcise mål inden for de gældende rammer i samspil med alle typer af aktører.