Urban LCA – et værktøj til transformation af Frederiksberg Hospital

Ansøger:  Frederiksberg Kommune

Ansøgt beløb: 450.000 kr.

Formål
Formålet med projektet er at kortlægge og formidle klimabelastningerne ved udviklingen af Frederiksberg Hospital og samtidig illustrere potentialerne ved alternative strategier, løsninger og tiltag, som kan reducere klimapåvirkningen og forbedre biodiversiteten.

Projektidé og forventede resultater
Frederiksberg Kommune ønsker at udvikle en betaversion af et LCA-værktøj, der kan beregne en samlet performance for byområder, kaldet "Urban LCA", og som skal bruges aktivt i realisering af udviklingsplanen for Frederiksberg Hospital. Bæredygtighedsværktøjet skal understøtte kommunes overordnede mål om CO2-neutralitet og vil indeholde de relevante parametre, som skal overvejes i forbindelse med byudvikling, eksempelvis sammensætning af bygninger, infrastruktur  og udformning af natur og vil have et output for klimapåvirkning i enheden "kg CO2ækv./person" og "kg CO2ækv/m2" og en score for biodiversitet.

Projektets eksempelværdi

Projektet kan have eksempelværdi for andre kommuner, der arbejder med byudviklingsprojekter af samme skala, herunder større byer, der også arbejder med omdannelse af eksisterende by. Projektet kan med udarbejdelsen af et betaværktøj til beregning af LCA på byområdeniveau og opgørelse af biodiversitet, have værdi som et støtteværktøj i planlægningen og realiseringen af bæredygtig byudvikling. Ved at levere et praktisk og evidensbaseret redskab vil projektet give byplanlæggere og bygherrer mulighed for at integrere bæredygtighedsaspekter tidligt i planlægningsfasen af nye byområder.